Verhoging maximale transitievergoeding

Wanneer een werkgever een medewerker na een dienstverband van minimaal twee jaar ontslaat of het contract niet verlengt, is de werkgever een vergoeding verschuldigd aan de medewerker. Dit heet de transitievergoeding. De maximale transitievergoeding wordt per 1 januari 2019 verhoogd.

stapel euro biljetten wordt gegeven

De transitievergoeding bedraagt met ingang van die datum maximaal € 81.000 of een bedrag gelijk aan ten hoogste het loon over twaalf maanden indien dat loon hoger is dan dat bedrag. Dit heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bekendgemaakt in de Staatscourant. Het nieuwe maximum is van toepassing wanneer arbeidsovereenkomsten eindigen op of na 1 januari 2019. Een medewerker heeft ook recht op transitievergoeding wanneer deze zelf het dienstverband beëindigd nadat zijn werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld.

Waar is dit op gebaseerd?

De hoogte van de transitievergoeding wordt ieder jaar opnieuw bepaald met een ministeriële regeling. Een aanpassing is gebaseerd op de ontwikkeling van de contractlonen van dat jaar. Dit zijn de lonen die ontstaan uit afspraken vastgelegd in de cao. Aangezien er een stijging van 2,9% was van de contractlonen in het afgelopen jaar, komt de vergoeding uit op € 81.291,-. Doordat de bedragen op duizendtallen worden afgerond, komt de nieuwe transitievergoeding dus uit op € 81.000,-.

In de toekomst gaat de minimale termijn van 24 maanden dienstverband voor transitievergoeding mogelijk nog veranderen. Het kabinet wil het recht op transitievergoeding namelijk direct na indiensttreding in laten gaan.

Er is een nieuwe wet aangenomen die u als werkgever tegemoet komt. Vanaf 1 januari 2020 wordt u voor de transitievergoeding gecompenseerd. Lees meer over de transitievergoeding.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: