Nieuwsbrief december 2021

In deze editie van de nieuwsbrief leest u onder andere meer over het minimumloon dat per 1 januari 2022 omhoog gaat, wat varkenshouder Jan Vogels doet om het verzuim zo laag mogelijk te houden op zijn bedrijf en hoe het zit met verlof en verzuim bij zwangerschap. Ook leest u welke invloed verzuimcijfers hebben op uw organisatie en hoe het zit met de thuiswerkvergoeding.