De extra’s in uw verzuimverzekering

Denkt u nog hieraan?

Is uw verzekering up to date?

Bekijk in MijnSazas of alle (adres)gegevens van u en uw werknemers kloppen. Check de dekking en de loongegevens. Pas het aan waar nodig.

Heeft u eindafrekening voor het premiejaar 2016 gekozen?

U kunt tot 1 april de definitieve lonen van 2016 van uw werknemers doorgeven via MijnSazas. Bij de opgave van de definitieve lonen hoeft u niet om te rekenen naar lonen op jaarbasis: dat doen wij voor u. U vult op de genoemde tool alleen de daadwerkelijke lonen in.

Heeft u arbodienstverlening Compleet?

Dan heeft u automatisch Poortwachtergarantie in uw pakket. Poortwachtergarantie geldt voor alle nieuwe ziektegevallen vanaf 1 januari 2017 en is kosteloos voor u. Wat is uw voordeel? Als werkgever krijgt u door de Wet verbetering poortwachter veel verplichtingen en verantwoordelijkheid voor het re-integratieproces van uw zieke werknemer opgelegd. Voordat uw werknemer in de WIA terecht komt, beoordeelt het UWV of u alle stappen uit de Wet verbetering poortwachter goed en voldoende heeft gevolgd.

Is dit niet het geval, dan volgt een loonsanctie. Dat betekent dat de werknemer niet doorstroomt in de WIA en u het loon langer moet doorbetalen. Dit kan oplopen tot één jaar! Met de Poortwachtergarantie garanderen wij u, dat u geen sanctie krijgt opgelegd. En is dat toch het geval? Dan nemen wij de sanctie van u over. Er zijn wel voorwaarden aan de Poortwachtergarantie verbonden.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: