Arbowet update

De Arbowet is op 1 juli 2017 gewijzigd. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor u samengevat.

Heeft u al een basiscontract met arbodienst of bedrijfsarts?

Vanuit de Arbowet is een eis dat u uiterlijk per 1 juli 2018 een basiscontract met een arbodienst, arbodienstverlener of bedrijfsarts moet hebben. In dit basiscontract staat bij welke taken van de verzuimbegeleiding de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door een bedrijfsarts of arbodienstverlener (bijvoorbeeld een veiligheidskundige). Heeft u bij Sazas een verzuimverzekering met arbodienstverlening Compleet afgesloten? Dan zit u goed. U voldoet dan aan de eisen van de Arbowet en dus ook voor het basiscontract.

Werknemer mag second opinion aanvragen

Ook nieuw in de Arbowet is dat als een werknemer het niet eens is met een oordeel van de bedrijfsarts, deze recht heeft op een second opinion bij een andere onafhankelijke bedrijfsarts. Heeft u de verzuimbegeleiding via Sazas geregeld, dan is ook de second opinion inbegrepen.

Rol preventiemedewerker

De rol van de preventiemedewerker in de nieuwe Arbowet is duidelijker en breder. Behalve het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie, krijgt de preventiemedewerker ook de taak om te adviseren en nauwer samen te werken met de bedrijfsarts of arbodienstverlener. Doel is dat door de samenwerking er meer uitwisseling van kennis en expertise plaatsvindt. Dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers.

Wilt u meer weten? Lees meer informatie over de Arbowet en wat Sazas voor u geregeld heeft.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: