Nieuw arbeidscontract voor vijf jaar

Onlangs verscheen het vijfjaarscontract in het nieuws. Bij invoering een vijfjaarscontract krijgen werknemers geen vaste aanstelling maar een aanstelling voor vijf jaar. Dat dit contract er daadwerkelijk komt is overigens nog niet zeker.

Zo’n contract zit dus eigenlijk tussen een flex en een vast contract in. Het biedt in ieder geval meer zekerheid dan sommige huidige flexcontracten.

Wel of niet ideaal?

Er wordt heel wisselend gereageerd op deze mogelijke ontwikkeling. De vakbonden zien er weinig in, terwijl een aantal werkgevers dit wel toejuichen. Verschillende economen, deskundigen en instanties pleiten al langer voor dit model. Het moet ervoor zorgen dat de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Het biedt aan werknemers die nu tijdelijke contracten hebben, een langere tijd zekerheid. Bovendien krijgen werknemers een scholingsbudget, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen doorstromen naar een andere baan. Daarnaast is de verwachting dat er meer banen zullen komen, omdat werkgevers dan sneller geneigd zijn om met arbeidscontracten te werken, in plaats van zzp’ers in te huren.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: