Re-integratie werknemers bij faillissement

Vanaf 1 januari 2018 mogen verzekeraars die garant staan bij een faillissement van een WGA-eigenrisicodrager, re-integratietrajecten zelf afmaken.

Voorheen was UWV verantwoordelijk voor de re-integratie bij een faillissement van een werkgever die WGA-eigenrisicodrager is. Anoushka Schut-Welkzijn (VVD) riep vorig jaar in een motie op daar verandering in te brengen. Zij vond dat de partij die betaalt (de verzekeraars) ook de kans moet krijgen om schadelast te beheersen.

Minister Wouter Koolmees van SZW heeft hierin ingestemd. Met verzekeraars en UWV is afgesproken dat de regie voor de re-integratie bij een faillissement in één hand blijft.

Wat betekent dit nu concreet voor Sazas?

Dit betekent dat een verzekeraar, zoals Sazas, de lopende re-integratietrajecten bij het UWV kan melden. Dit moet binnen 6 maanden na het faillissement of het einde van het werkgeverschap. De trajecten kunnen alleen worden voortgezet of opgestart met instemming van de WGA-gerechtigde. Ook moeten verzekeraars een akkoord van de zieke werknemer overleggen aan het UWV. Een WGA-gerechtigde kan op elk moment zeggen dat hij wil stoppen met het re-integratietraject. Dan neemt het UWV de re-integratie weer over.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: