Verlenging partnerverlof vanaf 1 januari 2019

Afgelopen oktober heeft de Tweede Kamer ingestemd met het voorstel van minister Koolmees van SZW, namelijk de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Dit houdt in dat het geboorteverlof van partners verlengd is per 1 januari 2019.

Reden van wijziging wetgeving

Partners worden met deze wet tegemoet gekomen in de tijd die ze thuis nodig zijn met het verzorgen van de baby en het wennen aan het ouderschap. Op deze manier kunnen partners beter uitrusten van de geboorte voordat ze weer aan het werk gaan. Dat komt ook hun productiviteit ten goede.

Verlenging-partnerverlof

Wat is er veranderd?

Tot vorig jaar kregen partners na de geboorte van hun baby slechts twee dagen verlof. De werkgever moest deze dagen doorbetalen. Vanaf 1 januari 2019 is dit verlof verlengd met 3 dagen. Het geboorteverlof is dus nu vijf dagen. De week verlof kan in één keer worden opgenomen, maar mag ook verspreid worden over de eerste vier weken na de bevalling.

Hoe nu verder?

In de goedgekeurde wet staat ook beschreven dat vanaf 1 juni 2020, partner in het eerste half jaar na de geboorte van de baby zes weken extra geboorteverlof kunnen krijgen. In die periode hebben partners recht op 70% van hun loon. Adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt ook verlengd naar zes weken.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: