Aandacht voor verzuim blijft belangrijk

Jaarlijks brengt Sazas de verzuimcijfers over agrarisch en groen uit. Inzicht in verzuim en de aanpak helpt u om het verzuim en de kosten laag te houden. Het verzuim in de agrarische en groene sector is gestegen (van 3,43% over 2015 naar 3,65% over 2016). Aandacht voor de aanpak van verzuim is belangrijker dan ooit. Dat helpt het verzuim ook in de toekomst stabiel te houden.

Verzuim en leeftijd

Vergrijzing vormt een serieus probleem binnen de agrarische en groene sector. De gemiddelde leeftijd in onze sector blijft namelijk stijgen. Ouderen zijn niet vaker ziek. Maar gemiddeld wel langer ziek.

Sazas heeft een eigen aanpak ontwikkeld om deze groep te helpen. Als een oudere werknemer zich ziekmeldt schakelen we meteen bedrijfsarts in.  Het doel is een aanpak te ontwikkelen die voor zorgt dat deze werknemer het werk voor langere periode kan hervatten. De bedrijfarts wordt automatisch ingezet. Als werkgever hoeft u hiervoor niets te doen.

Verzuim en grootte bedrijf

De trend van schaalvergroting binnen agrarisch en groen zet zich in een razend tempo voort. Dat kan invloed hebben op het ziekteverzuim in de nabije toekomst. We zien dat het verzuim vaak hoger is bij grotere bedrijven. Dit past ook in het landelijke beeld.

De reden dat dit hoger ligt kan zijn oorzaak hebben met sociale binding, variatie van het werk en betrokkenheid bij elkaar en het bedrijf. Gelukkig hebben grotere organisaties  ook veel mogelijkheden om het verzuim te verminderen. Bijvoorbeeld door werknemers (tijdelijk) aangepast werk aan te bieden waardoor terugkeer naar werk gemakkelijker kan plaatsvinden.

Hulp bij het verminderen van verzuim?

Wij helpen u graag verder. Neem met ons contact op via telefoonnummer 088 56 79 100.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: