Verbeter de kans op re-integratie

Als een werknemer ziek wordt, gaat u aan de slag met re-integratie. Dat staat in de Wet verbetering poortwachter. U zet  het eerste spoor (terugkeer in eigen werk of andere functie bij hetzelfde bedrijf) en zo mogelijk tweede spoor (terugkeer bij ander bedrijf) re-integratie in. Maar wat als volledige re-integratie niet lukt en UWV aan uw werknemer een WIA uitkering toekent? Dan kunt u gratis gebruik maken van het derde spoor advies. Dit kan zowel voor de werkgever als de werknemer voordeel opleveren. Onze WIA-expert, Marc Breedveld, legt het graag voor u uit.
Re-integratie-verbeteren-kans-Marc-Breedveld.jpg

Wat is de toegevoegde waarde van een derde spoor traject?

Marc Breedveld: ‘Mijn ervaring is dat werknemers het fijn vinden dat zij ook na twee jaar niet worden vergeten. Dat zij met hulp en ondersteuning weer aan het werk kunnen als daar mogelijkheden voor zijn. Werken loont, want als hij ook verzekerd is bij Sazas krijgt hij mogelijk een hoger inkomen.

De werkgever kan met een derde spoor traject voldoen aan goed werkgeverschap en zijn doorlopende re-integratieverplichtingen. Krijgt de werknemer een WIA uitkering toegekend van UWV? Dan heeft een werkgever die eigenrisicodrager voor de WGA is, namelijk een tienjarige re-integratieverplichting vanaf de eerste WIA dag. Ook na beëindiging van het arbeidscontract bent u nog verantwoordelijk voor de re-integratie van deze werknemer.’

Wat is het derde spoor?

‘Het derde spoor traject zetten we in als UWV aan uw werknemer een WIA uitkering toekent. Dat betekent dat de werknemer al langer dan twee jaar ziek is. Ons doel is de werknemer met een WIA-uitkering te helpen toch weer aan het werk te kunnen gaan.

Veel werknemers vinden het namelijk belangrijk mee te kunnen blijven draaien in het arbeidsproces. We houden rekening met de beperkingen en kijken goed naar de mogelijkheden van de persoon in kwestie, want niet iedereen is geschikt voor een 3e spoor traject.’

‘Als de werknemer geschikt is voor het derde spoor breng ik samen met de arbospecialisten de situatie en motivatie van de WIA gerechtigde werknemer in kaart. We schetsen een beeld van de mogelijkheden en het daarbij passende re-integratietraject en gaan daarmee aan de slag.

De werknemer vergroot op deze manier zijn kansen op de arbeidsmarkt en vindt vaak weer betaald werk. En daar doen we het uiteindelijk samen voor. Het resultaat van een derde spoor traject is op deze manier een mix van een sociaal, maatschappelijk en financieel effect voor zowel de werknemer als de werkgever.’

Wilt u contact met onze WIA-expert?

Neem dan contact op met Marc Breedveld op telefoonnummer: 088 56 79 100.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: