Ziek zijn en vakantie.
Wat nu?

De zomervakantie breekt binnenkort aan. Hoe zit het als een werknemer ziek is en op vakantie wil gaan? Mag dat? En wat doet u als iemand op vakantie ziek wordt? Als werkgever moet u uw werknemer de kans geven vakantie op te nemen, ook als hij of zij ziek is.

De werknemer vraagt toestemming

Wanneer een zieke werknemer op vakantie wil, moet die werknemer u daarvoor om toestemming vragen. Het is lastig te beoordelen of een vakantie een zieke werknemer goed kan doen of juist niet.Om daar een juiste beslissing over te nemen, kunt u het beste advies inwinnen bij de bedrijfsarts. Hij of zij kan beoordelen of de vakantie schadelijk is voor het herstel. Vervolgens beslist u, mede op basis van dit advies, of uw werknemer op vakantie kan.


De invloed op vakantiedagen

Is het antwoord ja? Dan kunt u de vakantiedagen afboeken, mits de werknemer hiermee heeft ingestemd. Uw werknemer wordt hierdoor tijdelijk vrijgesteld van re-integratieverplichtingen. Daarvoor levert de zieke werknemer zijn of haar vakantiedagen in. Leg duidelijk vast dat de werknemer toestemming geeft deze dagen van het vakantiedagensaldo af te halen. Een zieke werknemer bouwt evenveel vakantiedagen op als een ‘gewone’ werknemer.

Ziektedagen en vakantiedagen:
let op!

Als een werknemer niet vóór zijn vakantie ziek is, maar tijdens zijn vakantie ziek wordt, mag u voor deze ziektedagen niet zomaar als vakantiedagen afboeken. Dit mag alleen:

  1. als dit is afgesproken in uw cao, contract of uw bedrijfsreglement (verzuimprotocol);
  2. als schriftelijk is vastgelegd dat u als werkgever vakantiedagen mag afschrijven als uw werknemer ziek wordt tijdens zijn vakantie. U mag deze alleen inhouden van de bovenwettelijke vakantiedagen;
  3. wanneer de werknemer zelf toestemming geeft om de ziektedagen van zijn vakantiedagen af te trekken.

Let op: vergeet niet uw werknemer op MijnSazas voor de vakantieperiode op 0% arbeidsongeschikt te zetten. Voor die periode krijgt de werknemer geen uitkering. Dat houdt uw premie in de toekomst ook stabiel!

Ziekmelden vanuit buitenland

Wordt een werknemer ziek op vakantie? Dan meldt de werknemer zich op de normale manier ziek. Vraag naar een verklaring van een (huis)arts of een ziekenhuis en neem dit op in uw verzuim- of arbeidsreglement.

Bij terugkomst mag u de werknemer laten oproepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts. Hij kan dan vaststellen of de vakantiedagen als ziektedagen moeten worden beschouwd.

Heeft u vragen over ziek zijn en vakantie? 

Wij helpen u graag verder. Neem contact op met onze klantenservice: 088 56 79 100.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: