Voorkom arbeidsgerelateerd verzuim met de RI&E

Gezonde en gemotiveerde medewerkers vormen de hoekstenen van uw organisatie. Daar bent u als ondernemer zuinig op. Nu brengt elk beroep risico’s met zich mee waardoor een werknemer ziek kan worden of niet meer kan werken. Er kan een ongeval met een machine gebeuren, een medewerker krijgt gevaarlijke stoffen binnen of valt uit omdat het werk te zwaar is. De risico’s beperken zich niet tot veiligheidsrisico’s of fysieke risico’s. Ook een hoge werkdruk, stress, onregelmatige werktijden of een slechte sfeer vormen risico’s.

risico-werk.jpeg

Voorkomen is beter dan genezen

Verzuim is een grote kostenpost voor een bedrijf. Het kost tijd, geld en het veroorzaakt productieverlies. En een zieke werknemer betekent extra werkdruk voor andere collega’s. Gelukkig kunt u de kans op verzuim door arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum beperken. Hiervoor Inventariseert u de risico’s en neemt u er de juiste maatregelen tegen. En dat is nu precies wat de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) doet.

Wat is de RI&E (risico-inventarisatie en –evaluatie)

In de Arbowet is vastgelegd dat ieder bedrijf met personeel de risico’s voor personeel moet inventariseren en minimaliseren. Als werkgever bent u namelijk verplicht om voor optimale werkomstandigheden te zorgen. U kunt pas de juiste maatregelen nemen wanneer u weet waar de risico’s liggen en wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. Hoe u dit doet? Via de RI&E. 

Een RI&E bestaat uit:
  • Een inventarisatie van de aanwezige gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn en de maatregelen die u al heeft genomen om risico’s te beperken.
  • Een evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden en een prioritering hiervan
  • Een plan van aanpak waarin staat welke maatregelen u gaat nemen

Met de RI&E beperkt u werkgerelateerde gezondheidsklachten van uw werknemers en ongevallen tot een minimum én u beperkt uw financiële risico. Het is een investering die zich terugbetaald.
Wilt u weten of u RI&E plichtig bent? Steunpunt RI&E heeft een handig schema op gesteld.

Tip:
Bent u zelfstandig ondernemer? Ook dan is het zinvol om een RI&E op te stellen. Zelfstandig ondernemers, maten in een maatschap maar ook familieleden in een gezinsbedrijf, vrijwilligers en stagiaires lopen dezelfde risico’s als werknemers.

Zelf aan de slag met de RI&E

Het opstellen van een RI&E kunt u met uw bedrijf makkelijk zelf doen. In grotere bedrijven (> 25 werknemers) is dit de taak van de preventiemedewerker die binnen het bedrijf is aangewezen. Dit betekent overigens niet dat hij of zij de RI&E zelf moet uitvoeren. Andere medewerkers in het bedrijf, bijvoorbeeld afdelingshoofden of bedrijfsleiders, kunnen hierin een rol spelen. In kleinere bedrijven is het vaak de directeur/ondernemer die deze taak op zich neemt. Medewerkers in het bedrijf kunnen helpen bij het opstellen van de RI&E. Zij weten precies wat er op de werkvloer gebeurt en waar zij misschien risico lopen.

RI&E-instrumenten

U kunt uw RI&E zelf opstellen of gebruiken van hulpmiddelen: RI&E-instrumenten. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door verschillende brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche. Wilt u meer weten over RI&E-instrumenten en of er een is voor uw branche? Klik dan hier.

Bent u ondernemer in de agrarische en groene sector? Onze partner Stigas heeft voor u de RIE van Stigas ontwikkeld die u online kunt invullen. Dit filmpje vertelt u er alles over.

Uw RI&E laten toetsen

In de meeste gevallen bent u wettelijk verplicht uw RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde arbodienst of arbodeskundige. Tijdens een bezoek aan uw bedrijf wordt dan gekeken of alle risico’s op uw lijst staan, of de situatie in het bedrijf goed is weergegeven en of de laatste normen en richtlijnen zijn gebruikt. Ook adviseert deze deskundige bij het plan van aanpak. Wilt u weten of in uw situatie toetsing nodig is? De voorwaarden vindt u hierkunt uw RI&E laten toetsen door de adviseurs van onze partner Stigas.

Bronnen: www.rie.nl, www.arboportaal.nl

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: