AVG 25 mei van kracht

Per 25 mei 2018 gaat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in. Dat betekent dat vanaf deze datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Sazas is hier helemaal klaar voor. Uw gegevens zijn, zoals u gewend bent, bij ons in vertrouwde handen.

Privacyverklaring


Wij hebben onze privacyverklaring aangepast aan de AVG. Wat is een privacyverklaring eigenlijk? In de privacyverklaring staat precies hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Ook leest u er wat uw rechten zijn met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van maakt. Zo kunt u uw gegevens laten wijzigen en heeft u recht op inzage. Het is verstandig dat u op de hoogte bent van onze vernieuwde privacyverklaring.

AVG-Algemene-Verordening-Gegevensbescherming.PNG

Factsheet Sazas & de AVG

In onderstaand factsheet leggen wij in het kort uit hoe Sazas omgaat met uw persoonsgegevens. Bekijk een grotere versie van de factsheet over Sazas & de AVG.

Wilt u meer weten over de AVG in het algemeen?
Hiervoor kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Antwoord op veelgestelde vragen over de AVG

De Sazas klantenservice krijgt met regelmaat vragen over de AVG en hoe Sazas de AVG toepast. We hebben de veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet en beantwoorden ze hieronder.


Wat verandert er met de AVG?

De AVG zorgt onder meer voor:

  • Versterking en uitbreiding van uw privacyrechten.
  • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties.
  • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders.

Geldt de nieuwe privacywetgeving ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers?

Ja, de AVG geldt voor álle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het maakt hierbij niet uit hoe groot uw bedrijf is. Of u nu mkb’er of zzp’er bent: als u persoonsgegevens verwerkt dan geldt de AVG. Gegevensverwerking is bijvoorbeeld het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie.

Wat zijn persoonsgegevens?

De AVG geeft aan dat 'een persoonsgegeven elk gegeven is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon'. Simpel gezegd: persoonsgegevens zijn de gegevens waarmee je een specifiek persoon binnen een bepaalde groep kunt aanwijzen. Onder de AVG worden gegevens van organisaties of overleden personen niet als persoonsgegevens gezien.

Voorbeelden van persoonsgegevens

Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd. Hier moet extra zorgvuldig mee worden omgegaan.

Wat houdt het verwerken van persoonsgegevens in?

Verwerken bestaat uit alles wat je kunt doen met gegevens, van verzamelen tot en met vernietigen. Dit is dus een zeer ruim begrip. Wat hier in ieder geval onder valt, is: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

Wat is een verwerkersovereenkomst?  

Wanneer Sazas persoonsgegevens laat verwerken door een andere partij, moet een 'verwerkersovereenkomst' worden afgesloten. Doel van deze overeenkomst is dat de andere partij zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens (van bijvoorbeeld klanten) die Sazas aan hen verstrekt en dat dit goed wordt vastgelegd.

Moet tussen Sazas en de werkgever een verwerkersovereenkomst worden afgesloten?

Nee, er hoeft geen verwerkersovereenkomst afgesloten te worden. Voor het uitvoeren van onze werkzaamheden en dienstverlening (uw verzekeringsovereenkomst) bepaalt Sazas waarvoor en hoe persoonsgegevens worden verwerkt. U, als werkgever, hoeft alleen de benodigde gegevens aan te leveren. Daarna is Sazas er uitsluitend verantwoordelijk voor.

Wat is een privacyverklaring? 

Onder de AVG heeft Sazas een informatieplicht. Dit betekent dat wij onze (potentiële) klanten duidelijk moeten informeren over wat wij met hun persoonsgegevens doen. Dit doen wij onder andere via de privacyverklaring op onze website.

Wat staat er in de privacyverklaring?

In de privacyverklaring staat precies beschreven hoe wij omgaan met uw gegevens. Ook leest u er wat uw rechten zijn met betrekking tot uw eigen persoonsgegevens en hoe u hier gebruik van maakt. Zo kunt u uw gegevens laten wijzigingen en heeft u recht op inzage.

Wat zijn mijn rechten als betrokkene?

Uw bestaande rechten als betrokkene (de persoon die met de persoonsgegevens geïdentificeerd kan worden) zijn onder de AVG aangescherpt en uitgebreid, namelijk:

  • Het recht om over te dragen (dataportabiliteit) (nieuw).
  • Het recht om 'vergeten' te worden (nieuw).
  • Het recht op inzage.
  • Het recht om te wijzigen .
  • Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
  • Het recht om bezwaar te maken.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: