De vernieuwde Arbowet: wat moet u weten?

Tot 1 juli 2018 heeft u de tijd om bestaande arbeidscontracten aan te passen of aan te vullen volgens de vernieuwde Arbowet die op 1 juli 2017 is ingegaan. Een belangrijke aanpassing in de wet is het basiscontract. In het basiscontract zijn minimumeisen vastgelegd voor het contract tussen werkgevers en arbodienstverleners.

Wat houden de eisen in het basiscontract in?

We zetten voor u de punten op een rij die in het vernieuwde basiscontract geregeld moeten zijn:

Vernieuwde-arbowet-wat-weten.jpg
 • Wijs uw medewerkers actief op het feit dat ze zonder klachten of toestemming van u naar het open preventiespreekuur van de bedrijfsarts mogen.
 • De risico-inventarisatie en evaluatie moet getoetst worden en daarover moet u geadviseerd worden.
 • Biedt uw medewerkers een (periodiek) arbeidsgezondheidskundig onderzoek aan.
 • Aanstellingskeuringen moeten worden verricht als het relevant is.
 • Uw bedrijfsarts moet u adviseren over preventieve maatregelen voor het algemene arbobeleid.
 • Uw werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts, bij een andere arbodienst.
 • Uw bedrijfsarts heeft altijd toegang tot de werkplek om arbeidsomstandigheden te checken.
 • Uw bedrijfsarts en arbodienstverlener mogen altijd overleggen met preventiemedewerkers, de ondernemingsraad of een andere personeelsvertegenwoordiging.
 • Uw bedrijfsarts moet een klachtenprocedure hebben.
 • Uw bedrijfsarts moet beroepsziekten melden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten en krijgt hier vanaf nu langer de tijd voor.
 • Uw arbodienstverlener geeft u deskundige begeleiding bij re-integratie in geval van verzuim door ziekte. Dit wordt ook wel ziekteverzuimbegeleiding genoemd.

Hoe weet u of u wel of niet aan de eisen voldoet?

Bent u actief binnen de agrarische en groene sector en heeft u bij Sazas een verzuimverzekering met arbodienstverlening afgesloten? Dan zit u goed. U voldoet dan aan de eisen van de Arbowet en dus ook voor het basiscontract . Bent u werkgever in een MKB-bedrijf buiten de agrarische en groene sector? Dan dient u bij Sazas ook een preventiepakket af te sluiten om te voldoen aan de eisen van het basiscontract. Bent u accountant en heeft u klanten die niet bij Sazas verzekerd zijn, en twijfelt u dus of de contracten voldoen aan de eisen van de nieuwe Arbowet? Controleer dit dan vóór 1 juli. U kunt eventueel uw klant altijd een samenwerking met Sazas laten aangaan. Op die manier weet u zeker dat alles goed geregeld is. 

Sazas verstrekt geen basiscontract als document

Wij hebben de eisen die de Arbowet stelt en de wijze waarop wij dat hebben ingevuld, helder en duidelijk geregeld in onze ‘Dienstverleningsvoorwaarden Verzuimmanagement’. De meest recente versie van deze voorwaarden vindt u onze Downloads-sectie.

Heeft u nog vragen?

U bereikt ons  op werkdagen tussen 8:00 uur en 17:30 uur op 088 56 79 100. U kunt ook een e-mail sturen naar info@sazas.nl.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: