Tips voor het opstellen van verzuimbeleid

Uw verzuimbeleid maakt duidelijk hoe uw bedrijf omgaat met verzuim. Zo weet iedere werknemer wat hij of zij bij ziekte moet doen. Betrek uw werknemers bij uw verzuimbeleid en deel dit beleid regelmatig tijdens werkoverleggen.

Het verzuimprotocol is onderdeel van uw verzuimbeleid. Hierin legt u de verantwoordelijken vast van de werkgever en werknemer bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Wat staat er in een verzuimprotocol?

 • De ziekmelding
  Waar, wanneer en hoe meldt een werknemer zich ziek? Hoe onderhoudt u contact?
 • Arbodienst
  Met welke arbodienst werkt u, wat doen zij en waarom? En wat kan een werknemer verwachten?
 • Langer ziek
  Wat zijn de rechten en plichten van uw werknemer bij langere ziekte?
 • Re-integratie
  Waarom is het belangrijk om contact te onderhouden? Hoe ondersteunt u uw werknemer bij re-integratie?
 • Herstelmelding
  Waar meldt uw werknemer zich beter? Waarom is melding van gedeeltelijk herstel belangrijk?
 • Doktersbezoek
  Wat is het belang van een doktersbezoek? En waarom is een gerichte behandeling belangrijk?
 • Ziekte tijdens zwangerschap
  Valt de ziekte door zwangerschap buiten het verlof? Dan is het belangrijk om dit te melden.
 • Ziekte en vakantie
  Wat zijn de regels van op vakantie gaan tijdens ziekte?
 • Dossier en privacy
  Leg uw werknemer uit dat u bij ziekte een dossier bijhoudt en hoe u de privacy respecteert.
 • Klachten
  Wat kan een werknemer doen als deze het oneens is met de beoordeling of behandeling van de arbodienst.
Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: