Minder kosten bij ontslag na ziekte

Vanaf 2020 worden werkgevers gecompenseerd voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van een langdurig zieke medewerker. Op 10 juli heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid goedgekeurd.

Als werkgever kunt u ermee te maken krijgen. Een langdurig zieke medewerker, die na twee jaar ziekteverzuim niet terug kan keren. Niet naar de eigen of een aangepaste functie, en ook niet bij een ander bedrijf. U kunt dan de arbeidsovereenkomst beëindigen: u mag uw zieke medewerker ontslaan. Los van het feit dat dit een moeilijke beslissing is, is het ook een keuze waar extra kosten bij komen kijken. De werknemer heeft dan namelijk recht op een transitievergoeding. Dit is op 1 januari 2015 vastgelegd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ).
euro-munten.jpg

De twee jaar dat uw werknemer ziek was, heeft u flink wat kosten gemaakt. Denk aan twee jaar doorbetalen van het loon, de kosten voor de begeleiding en re-integratie en misschien heeft u een vervangende kracht moeten inschakelen. Hier komt de transitievergoeding nog eens bovenop en dat voelt voor veel werkgevers als onrechtvaardig. Daar heeft de overheid nu iets aan gedaan. Op 10 juli 2018 is er namelijk een nieuwe wet aangenomen die de werkgever tegemoet komt. Vanaf 1 januari 2020 worden werkgevers voor de transitievergoeding gecompenseerd. Deze compensatie regelt u dan via UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Hier zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden.

Met terugwerkende kracht

Deze vergoedingsregeling gaat vanaf 1 januari 2020 in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, de datum waarop de eerder genoemde WWZ is ingevoerd. Heeft u straks tussen 1 juli 2015 en 1 januari 2020 een transitievergoeding betaald na twee jaar ziekte, dan kunt u dus compensatie aanvragen.

Vergoeding tot een bepaalde hoogte

U kunt compensatie aanvragen maar deze is niet onbeperkt:

  • De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waar uw werknemer recht op heeft op het moment dat uw loondoorbetalingsplicht eindigt.
  • De compensatie is niet meer dan het brutoloon dat u aan uw werknemer heeft betaald tijdens zijn ziekte.
  • Had u te maken met een loonsanctie van het UWV? Dan telt die periode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie.

Voorwaarden voor vergoeding

U komt niet automatisch in aanmerking voor een vergoeding. Hier zijn voorwaarden aan verbonden. De belangrijkste zijn:

  • Uw zieke werknemer is twee jaar achter elkaar ziek geweest.
  • U kunt bewijzen dat het dienstverband is beëindigd.
  • U kunt bewijzen dat u kosten heeft gemaakt door de arbeidsongeschiktheid.

Handig om te weten

Hebben u en uw zieke werknemer in goed overleg na 2 jaar afscheid van elkaar genomen en is daar een vergoeding voor afgesproken? Dan geldt deze compensatieregeling ook. Maar, de compensatie zal niet hoger zijn dan de transitievergoeding die u had moeten betalen als de arbeidsovereenkomst door opzegging of ontbinding was beëindigd.

  • Is er in de situatie tussen u en uw werknemer wettelijk gezien geen recht op een transitievergoeding, maar u betaalt deze wel? Dan wordt dit niet gecompenseerd.
  • Uw compensatie wordt betaald vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de algemene Awf-premie tegenover.

Let op:

De verdere uitwerking van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans kan van invloed zijn op de compensatieregeling. Deze kan hierdoor nog wijzigen op bepaalde punten. In het najaar van 2018 zal Minister Koolmees van Sociale zaken en werkgelegenheid hier meer duidelijkheid over geven.

Bronnen:
Rijksoverheid
MKB Nederland
VeReFi nieuwsbrief

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: