Wanneer zet je een loonstop of loonopschorting in?

Bjûkje de Heer is werkzaam bij Sazas en behandelt de claims die binnenkomen. "Soms gebeurt het dat een zieke werknemer zich niet aan de gemaakte afspraken houdt en niet meewerkt aan zijn re-integratie. Als werkgever riskeert u hiermee een sanctie  loondoorbetaling 3e jaar van het UWV. Om de werknemer in beweging te krijgen om alsnog mee te werken heeft u twee mogelijkheden: het geheel of gedeeltelijk opschorten of het stopzetten van het loon. Wat is het verschil en wanneer zet je wat in?"

Loonstop-loonopschorting-wanneer-inzetten-Bjukje-de-Heer.png

Bjûkje: "Ik heb regelmatig werkgevers aan de telefoon die te maken krijgen met werknemers die niet of niet voldoende meewerken aan hun re-integratie. Bijvoorbeeld een werknemer die in het buitenland zit en daardoor al meerdere keren niet is op komen dagen voor zijn afspraak bij de bedrijfsarts of een werknemer die weigert om passende arbeid te verrichten. Belangrijk is dat je het gesprek aangaat met de werknemer en duidelijk maakt dat hij moet meewerken aan zijn re-integratie. Maar kom je er dan nog niet uit, dan kun je als werkgever kiezen voor een loonopschorting of loonstop. Dit maak je kenbaar door de werknemer een aangetekende brief hierover te sturen. Daarna ga je de sanctie inzetten."

Wanneer kun je een loonopschorting opleggen?

Dit kun je doen als een werknemer de controlevoorschriften niet nakomt. Dit is bijvoorbeeld als de werknemer: 

  • niet op het spreekuur van de bedrijfsarts verschijnt;
  • niet op de voorgeschreven tijden bereikbaar is;
  • weigert informatie te geven aan de bedrijfsarts.

Wanneer kun je een loonstop opleggen?

Een loonstop leg je op als de werknemer:

  • weigert passende arbeid te verrichten;
  • zijn genezing belemmert of vertraagt;
  • niet meewerkt aan het opstellen, evalueren of bijstellen van een plan van aanpak;
  • weigert zonder goede reden om een WIA-uitkering aan te vragen.

Wat is het verschil tussen loonstop en loonopschorting?

Bij een loonstop vervalt voor de werknemer de aanspraak op loon. Hij krijgt pas weer loon op het moment dat hij aan zijn verplichtingen voldoet.
Bij een loonopschorting houdt de werknemer het recht op loon. Alleen de uitbetaling daarvan wordt opgeschort totdat hij weer aan zijn verplichtingen voldoet. De loonopschorting wordt veelal ingezet als drukmiddel.

Sazas wil graag weten als er een loonstop of loonsanctie wordt ingezet, zodat wij de uitkering kunnen stopzetten of opschorten. Op het moment dat u alsnog het loon verschuldigd bent aan uw werknemer, keren wij het loon alsnog uit.

Vraag altijd advies

Bjûkje: "De regels over het inzetten en uitvoeren van een loonopschorting en loonstop zijn ingewikkeld. Ik adviseer werkgevers, voordat zij overgaan tot het opleggen van een dergelijke sanctie, altijd advies en ondersteuning te vragen aan een juridisch adviseur of de rechtsbijstandverzekering in te schakelen. Mijn tip aan werkgevers is  om een verzuimprotocol op te stellen. Hier kun je al veel problemen mee voorkomen. Hierin vermeld je hoe een werknemer zich moet ziek melden en de regels die daarbij van toepassing zijn." 

Bekijk hier een voorbeeld van een verzuimprotocol.

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: