De ledenraad van SAZAS

Onze ledenraad is er voor u!

De ledenraad houdt toezicht op de directie en de raad van commissarissen van SAZAS en hebben daarbij een controlerende en sturende rol. Daarnaast is zij een klankbord is voor de directie. Omdat de leden een directe link met SAZAS hebben, vertegenwoordigen zij de stem van onze klanten. 

De taken van de ledenraad

 • Vaststellen jaarrekening en verlenen goedkeuring aan directie en commissarissen;
 • Bestemming winst en nadelig saldo op voorstel van directie;
 • Vaststellen kapitaalbeleid;
 • Vaststellen beloningsbeleid directie SAZAS;
 • Besluitvorming inzake statutenwijziging en ontbinding.  

Wie zitten er in de ledenraad van SAZAS? 

De ledenraad bestaat uit werkgevers en werknemers. Dat betekent ook dat de belangen van werkgevers en werknemers goed geborgd zijn. De werkgevers zijn klant bij SAZAS en de werknemers ook. Ze worden voorgedragen via de dragende organisaties Branchevereniging VHG, LTO Nederland, FNV en CNV Vakmensen. 

Sazas Groepsfoto Alv

Nieuwe leden in de ledenraad

SAZAS verwelkomt de heren C. van Hertrooij en M.G.A.J.M. Meijs als nieuwe leden van de Ledenraad. De heren Meijs en Van Hertrooij starten vanaf de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad op 18 mei 2018. 


 • Algemene ledenvergadering SAZAS

  01-06-2016

  Vrijdag 20 mei jl. was de ledenraad van SAZAS bijeen...

  Bekijk

Bereken de premie voor uw SAZAS Verzuimverzekering

SAZAS helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie