De ledenraad van Sazas

Onze ledenraad is er voor u

De ledenraad houdt toezicht op de directie en de raad van commissarissen van Sazas en hebben daarbij een controlerende en sturende rol. Daarnaast is zij een klankbord is voor de directie. Omdat de leden een directe link met Sazas hebben, vertegenwoordigen zij de stem van onze klanten. 

De taken van de ledenraad

  • Vaststellen jaarrekening en verlenen goedkeuring aan directie en commissarissen;
  • Bestemming winst en nadelig saldo op voorstel van directie;
  • Vaststellen kapitaalbeleid;
  • Vaststellen beloningsbeleid directie Sazas;
  • Besluitvorming inzake statutenwijziging en ontbinding.  

Wie zitten er in de ledenraad van Sazas? 

De ledenraad bestaat uit werkgevers en werknemers. Dat betekent ook dat de belangen van werkgevers en werknemers goed geborgd zijn. De werkgevers zijn klant bij Sazas en de werknemers ook. 

De leden op onderstaande foto van links naar rechts: De heer C. van Hertrooij, De heer G.J. Rijndorp, De heer T. Kuijpers, De heer S.H.G. Niessen, De heer C. de Greeve, Mevrouw S. Eremita, De heer C. Aangeenbrug, Mevrouw C. Van Velzen-van der Voort, De heer M.G.J.A.M. Meijs en De heer P. Blok. 

De heer A. Kalter staat niet op de foto. 

Dsc 0759 Def Keuze

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mala Paltoe: mala.paltoe@sazas.nl


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie