Hoog grasland SAZAS de verzuimspecialist

Over Sazas

Over Sazas

Sazas is uw verzuimspecialist. Sazas is opgericht in 1993 op initiatief van werkgevers- en werknemersorganisaties als antwoord op de Wet Terugdringing Ziekteverzuim. Sazas helpt het financiële risico van verzuim en langdurige arbeidsongeschiktheid te beperken. Daarnaast helpen we bedrijven met het voorkomen en verminderen van verzuim om zo de kosten van verzuim laag te houden.

OWM Sazas u.a.

Sazas is een Onderlinge Waarborg Maatschappij (OWM). Dit betekent dat een ledenraad een belangrijke rol vervult in het toezicht op en advies aan de directie. De OWM Sazas u.a. staat onder nummer 12000634 geregistreerd bij de toezichthouder Autoriteit Financiële Markten als aanbieder van schadeverzekeringen en is statutair gevestigd aan de Houttuinlaan 5G, 3447 GM in Woerden. Het inschrijfnummer bij de Kamer van Koophandel is 41158051.

Bestuur en organisatie

We vinden het belangrijk u inzicht te geven in onze organisatie, het bestuur en het toezicht hierop. U kunt meer lezen over ons bestuur en organisatie, kennismaken met de directie, onze raad van commissarissen en onze ledenraad. Lees ook over ons beloningsbeleid.

Sazas en ketenpartners Stigas en Zorg van de Zaak

Namens Sazas voert Stigas de regie op de verzuimbegeleiding door Zorg van de Zaak. Zorg van de Zaak is onze arbodienst.

Sazas en Colland

Sazas is ondermeer onderdeel van Colland. Colland staat voor collectief, land- en tuinbouw in Holland. Onder de verzamelnaam vallen meerdere sociale regelingen uit de agrarische en groene sector.

Waarom kiest u voor Sazas?

  • Sazas biedt inkomenszekerheid bij verzuim en arbeidsongeschiktheid
  • Wij helpen verzuim te voorkomen en verminderen
  • Wij bieden succesvolle oplossingen voor de inzetbaarheid van uw medewerkers
  • Als re-integratie niet lukt, ondersteunen wij in begeleiding en re-integratie bij een ander bedrijf
  • Wij zijn een kleine verzekeraar, dus wij helpen u snel en accuraat
  • Wij communiceren duidelijk en eerlijk. Zo weet u precies waar u aan toe bent
  • Wij hebben specialistische kennis van de sector
  • Met MijnSazas kunt u 24-7 ziek- en herstelmeldingen doen

Lees meer over de unieke ketenaanpak van OWM Sazas.

Statuten en jaarverslag

In onze statuten en jaarverslag vindt u uitgebreide informatie over Sazas en de prestaties in de afgelopen jaren. 


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie