De raad van commissarissen

Waarom is een raad van commissarissen belangrijk?

De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie en de onderneming Sazas. En dat is ook belangrijk voor u als relatie van Sazas. Want zo weet u dat de kwaliteit van de besluitvorming wordt getoetst. En dat er toezicht is op het beleid. Dat geeft u het vertrouwen dat belangrijke besluiten zorgvuldig tot stand zijn gekomen. De raad van commissarissen adviseert en ondersteunt de directie.

Wie zitten er in de raad van commissarissen?

  • Mevrouw M.C. Bense, voorzitter raad van commissarissen en lid remuneratiecommissie
  • De heer H.G.E. Douma, lid raad van commissarissen
  • De heer C. Kuijvenhoven, vicevoorzitter raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie
  • De heer S. Dol, lid raad van commissarissen, lid auditcommissie en voorzitter remuneratiecommissie
  • De heer R. Maaskant, lid raad van commissarissen en auditcommissie
Marcella Bense - Sazas de verzuimspecialist

Mevrouw M.C. Bense
Voorzitter raad van commissarissen en lid remuneratiecommissie

naam? RvC Sazas

De heer H.G.E. Douma
Lid raad van commissarissen

De heer Kuijvenhoven - Sazas de verzuimspecialist

De heer C. Kuijvenhoven,
Vicevoorzitter raad van commissarissen en voorzitter auditcommissie

De heer Dol - Sazas de verzuimspecialist

De heer S. Dol
Lid auditcommissie en voorzitter remuneratiecommissie

de heer Maaskant - Sazas de verzuimspecialist

De heer R. Maaskant
Lid raad van commissarissen en auditcommissie

Auditcommissie

De auditcommissie adviseert de raad van commissarissen en bereidt de besluitvorming voor inzake de volgende onderwerpen:

 • de inrichting en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
 • de externe financiële informatieverschaffing door Sazas;
 • de naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van de externe accountant en de actuaris over het risicobeleid;
 • het risicobeheer;
 • het risicoprofiel;
 • de financiering van Sazas.

Remuneratiecommissie

De remuneratiecommissie adviseert de raad van commissarissen en bereidt besluitvorming voor over het beloningsbeleid. Lees meer over ons beloningsbeleid.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie