SFCR Rapportage

Alle verzekeraars in Europa vallen onder de Solvency II wetgeving. Deze wetgeving heeft als doel om er voor te zorgen dat verzekeraars financieel stabiel blijven en om transparantie te bevorderen. Een onderdeel daarvan is dat elke verzekeraar inzicht geeft in zijn financiële gezondheid. Dit gebeurt jaarlijks middels een rapportage, genaamd Solvency & Financial Condition Report (SFCR). Onder Downloads kunt u ons rapport bekijken.

Sazas is financieel gezond

Met de solvabiliteit wordt berekend of een bedrijf een goede positie heeft in het eigen vermogen en of we financieel gezond zijn. Dit wordt berekend door het eigen vermogen te delen door het vreemd vermogen en dit maal 100 te vermenigvuldigen. Wanneer dit getal boven de 100% is, zit je als organisatie goed. Het zou dan bij een eventuele beëindiging iedereen kunnen betalen. 

Sazas heeft een solvabiliteit van 138% (eind 2017). Dit percentage ligt ruim boven de wettelijk eis van 100%. 


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie