Bloemenstal Homepagesazas

Uw premieoverzicht 2018

U ontvangt tussen 3 en 7 november 2017 bericht van ons over de premie(s) voor 2018. Accountant/adviseurs ontvangen het premieoverzicht al op 2 november. 

Naamswijziging naar SAZAS Verzuimverzekering

Met ingang van 1 november 2017 passen wij de naam BASIS Verzuimverzekering aan in SAZAS Verzuimverzekering. Het product blijft hetzelfde, alleen de naam wijzigt.  De nieuwe premie 2018 voor uw verzuimverzekering vindt u in uw premieoverzicht. In de nieuwsbrief leggen wij de verzuimontwikkelingen en de invloed daarvan op de premies voor u uit.

Voorwaarden aangepast

Al onze voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarden voor WGA ERD en AVAZ, zijn met ingang van 1 januari 2018 aangepast op de verhoging van de bovengrens van de AOW-leeftijd naar 70 jaar. Deze aanpassing ziet u terug in de begrippenlijst, die zich vooraan in de voorwaarden bevindt. Het begrip “AOW-leeftijd” is daar aangepast.

Verder hebben wij in de voorwaarden voor de SAZAS Verzuimverzekering nog duidelijker aangegeven  hoe u moet handelen bij de verlenging van een tijdelijk dienstverband van uw werknemer. U ziet dat terug in de artikelen 6.2q, 6.6 en 18.1.10.   

De voorwaarden vindt u onder de productpagina’s.

Overige premies 2018

Bekijk hier het overzicht met alle overige SAZAS-premies voor 2018. 

Uitleg stijging premiestijging voor de PLUS-verzekering

Vanaf 2018 wordt de premie voor de PLUS-verzekering voor uw werknemers 0,90% (2017: 0,79%) Waarom is deze premiestijging nodig? Wij leggen het graag voor u uit.

Stijging AOW-leeftijd
Wij hebben vanaf 2018 in de PLUS- verzekering de verdere stijging van de AOW leeftijd  verwerkt. Dit is de hoofdreden dat de premie hoger is dan het afgelopen jaar. Momenteel stoppen onze uitkeringen namelijk bij het bereiken van de werkelijke AOW-leeftijd van de werknemer. Voor de AOW-leeftijd hanteren wij als bovengrens 67 jaar. Dat werkt prima zolang de werkelijke AOW-leeftijd onder de 67 jaar blijft. 67 jaar is alleen straks niet meer voldoende. Er is nu al bekend dat de AOW-leeftijd  in de toekomst hoger zal komen te liggen dan 67 jaar. Deze leeftijd kan fors doorstijgen, mogelijk zelfs richting de 70 jaar. Als wij onze eindleeftijd van 67 jaar niet mee verhogen met de verdere stijging van de AOW-leeftijd, dan  kan dat in de toekomst nadelige gevolgen hebben voor de arbeidsongeschikte werknemers die een uitkering van SAZAS ontvangen. Zij krijgen dan te maken met een  vervelend inkomensgat, het AOW-gat. 

AOW-gat
Het AOW-gat doet zich voor als de werkelijke AOW-leeftijd in de toekomst boven de 67 jaar ligt. Als wij daar niets voor regelen, dan stopt de SAZAS-uitkering bij het bereiken van 67 jaar terwijl de AOW-uitkering pas later ingaat, bijvoorbeeld pas bij 68 jaar of mogelijk nog later. Dit betekent in dit voorbeeld dat deze arbeidsongeschikte werknemer één jaar minder inkomen heeft. Dat kan  gaan om vele honderden euro’s per maand! Om dit te voorkomen heeft SAZAS de AOW-eindleeftijd vanaf 2018 verhoogd naar 70 jaar. Dat houdt in dat zolang de AOW-leeftijd niet hoger wordt dan 70 jaar, er geen sprake is van een dergelijk inkomensgat. Het inkomen blijft op peil. Wel zo prettig om in die levensfase niet met dit soort problemen geconfronteerd te worden.

Voor werknemers die op 1 januari 2018 al arbeidsongeschikt zijn, geldt de oude eindleeftijd van 67 jaar. Zij vallen hier buiten.

N.B. Onderaan de pagina vindt u een flyer over de PLUS Verzekering. Die kunt u downloaden, printen en ophangen in uw bedrijf. Deze kunt u gebruiken voor uitleg aan uw werknemers.

Arbopakketten

De premiepercentages voor de drie arbopakketten blijven gelijk in 2018. Wel verandert de minimale en de maximale premie voor de arbopakketten. Deze wordt € 34,- en maximaal € 160,- per medewerker.

Snel en eenvoudig uw verzekeringspakket aanpassen

U kunt de dekkingsvorm voor de SAZAS Verzuimverzekering zelf eenvoudig wijzigen via Mijn SAZAS met de PremieRekenmodule. U kunt uw wijzigingen doorgeven van 1 november tot 1 december 2017.  

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met onze klantenservice op 071 568 91 99 of kijk bij de Veelgestelde vragen.Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie