Bloemenstal Homepagesazas

Veelgestelde vragen premies 2018

Mijn premie voor de verzuimverzekering is gestegen. Hoe kan dat?

Dit komt door de economische situatie, de vergrijzing, een toenemend verzuim en verzuimduur en door de wettelijke ontwikkelingen. Dit is bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd en het terugbrengen van de maximale WW-duur van 38 naar 24 maanden. Dit zorgt voor langere uitkeringsduren en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen. Dit moet door de premies opgebracht worden. Daarnaast zijn er bedrijfsafhankelijke effecten die de premie beïnvloeden.

Ik heb vorig jaar geen verzuim gehad op mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar wordt gekeken naar bedrijfsgegevens én naar de algemene ontwikkelingen op het gebied van schade en risico’s op het gebied van verzuim en inkomen. Ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit het verleden tellen mee. Deze combinatie van factoren kan leiden tot een premiestijging.

Hoe kan SAZAS helpen mijn premie omlaag te krijgen?

SAZAS is meer dan alleen een verzekeraar. Wij bieden diverse diensten aan om verzuim te voorkomen (preventie) of om te helpen het verzuim terug te dringen. Denk onder andere aan RI&E, werkplekonderzoek, de WIA-expert , Verzuimexpert of trainingen zoals Verzuim onder de Duim. Wij helpen graag met uw verzuim. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze klantenservice of uw accountmanager.

Wat is de gemiddelde premie?

 De gemiddelde premie voor de SAZAS Verzuimverzekering ligt rond de 3,4% van de totale loonsom. Uiteraard is dit wel afhankelijk van de gekozen opties zoals de eigenrisico periode, het dekkingspercentage en het meeverzekeren van de werkgeverslasten.

Wat is het gemiddelde verzuim?

Het gemiddelde verzuim in het bedrijfsleven in Nederland ligt rond de 4%. Binnen het MKB ligt dat iets lager op 3,5%. In de agrarische en groene sectoren ligt het gemiddelde verzuim percentage rond 3,65%.

Is de premiestijging of daling voor iedereen gelijk?

Nee. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging of –daling voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep. Voor grote bedrijven wordt gekeken naar het individuele bedrijfsresultaat op het gebied van verzuim. De stijging is afhankelijk van het aantal verzuimmeldingen en de hoogte van de uitgekeerde vergoedingen vanuit de verzekering .De stijging van de premie is begrensd op maximaal 24,9%.

Hoe stelt SAZAS de premie vast?

Op basis van het aantal verzuimmeldingen, de uitgekeerde vergoedingen in de afgelopen jaren en de ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren wordt bepaald of, en hoeveel, de premie daalt of stijgt. Als gevolg van algemene stijging van kosten en een toename van risico’s stijgt dit jaar de premie ook licht voor veel bedrijven waar het verzuim gelijk gebleven is of zelfs licht gedaald is.

Wat kost verzuim eigenlijk?

Verzuim kost gemiddeld € 250,- per dag per verzuimende medewerker.

Kan ik mijn premie nog verlagen?

 U kunt de premie beïnvloeden door andere opties te kiezen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bij voorbeeld voor een lagere premie. De mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kan ook worden beïnvloed. Via de Premierekenmodule op MijnSAZAS kunt u tot 1 december uw verzekering aanpassen. Wilt u advies? Bel dan met onze klantenservice op 071 568 9199.

Mijn premie voor het arbopakket is veranderd. Hoe zit dat?

De arbopremie is een percentage van de loonsom van uw bedrijf. Dit premiepercentage is hetzelfde als vorig jaar. Wel verandert de minimale en maximale premie. Deze wordt minimaal € 34,- en maximaal € 160,- per medewerker. Dit kan de premie op uw factuur beïnvloeden.

Waarom is de premie voor de PLUS- verzekering gestegen?

Door de almaar stijgende levensverwachting, de stijging van de AOW-leeftijd en een stijgend WIA-risico, stijgt de premie voor de PLUS-verzekering. Bekijk hier de uitgebreide uitleg over de stijging van de premie voor de PLUS-verzekering.

Zijn de voorwaarden ook aangepast aan de wettelijke ontwikkelingen?

In alle voorwaarden wordt vanaf 2018 voor nieuwe ziektegevallen de bovengrens voor de AOW-leeftijd opgehoogd van 67 jaar naar 70 jaar.

Hoe zit het met de WGA-ERD premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie die gebaseerd is op de feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij speelt de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een rol. Voor 2018 is de uitgangspremie voor de individuele berekening nagenoeg gelijk aan 2017. Dit betekent dat uw WGA ERD-premie voor 2018 niet wijzigt als de bedrijfssituatie gelijk is gebleven.

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij SAZAS blijven?

Of overstappen slim is, is afhankelijk van vele factoren. Hier is geen eenduidig standaard antwoord op te geven. SAZAS adviseert u graag. Met SAZAS heeft u alles onder één dak. Met onze totaalaanpak ontzorgen wij u. Onze preventieadviseurs, re-integratieadviseurs en bedrijfsartsen werken nauw samen en dat neemt voor u als ondernemer veel zorgen weg.

  • Verder bieden wij u veel service en gemak door MijnSAZAS, uw eigen online portaal voor ziek -en herstelmeldingen en inzicht in uw verzekeringszaken.
  • U kunt bij ons gebruik maken van tal van extra’s zoals de Verzuimexpert, WIA expert, E-spreekuur, Gratis werkplekonderzoek (bij arbopakket Basis en Compleet) en trainingen zoals de gratis training Effectief omgaan met verzuim.
  • We zijn goed bereikbaar. We staan niet voor niets op nummer één in het Klanttevredenheidsonderzoek 2017 van het Verbond van Verzekeraars. Heeft u vragen of wilt u advies? Neem dan contact op met onze de klantenservice op 071 568 9199.

Waarom gaat SAZAS ook andere branches bedienen en heeft dat effect op mijn premie?


Wij zijn er van overtuigd dat onze aanpak ook werkt voor bedrijven uit andere sectoren. Onze basis blijft Agro en Groen, maar uitbreiding naar andere sectoren is ook van belang voor de verdere ontwikkeling van SAZAS. Het premiebeleid is opgezet per sector, dus elke sector wordt beoordeeld op de risico’s die zich daar voordoen. De nieuwe offertetool is daar op ingericht.

Ik heb nog andere vragen. Waar kan ik terecht?

Neemt u dan contact op met onze klantenservice op 071 568 9199 of stuur een email naar info@sazas.nl.

 

 

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie