Nieuwsbrief februari

WGA-ERD, Poortwachter en tips om stress te voorkomen

WGA ERD, wat kiest u?

Wist u dat u tot 1 april kunt instappen als eigenrisicodrager WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten)? Ieder jaar zijn er twee momenten waarop u kunt uitstappen bij het UWV en eigenrisicodrager (ERD) kunt worden.

Eigenrisicodrager versus geen eigenrisicodrager; wat is het verschil?

Geen eigenrisicodrager

 • U draagt WGA-premie af aan de Belastingdienst.
 • Wordt een werknemer ziek? Het UWV betaalt dan de WGA-uitkering.
 • De verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt bij het UWV.

Eigenrisicodrager

 • U draagt geen WGA-premie af aan de Belastingdienst.
 • U neemt een WGA ERD-verzekering bij SAZAS, zodat, wanneer werknemers ziek worden, de WGA-uitkeringen worden vergoed.
 • U krijgt hulp en advies van ervaren deskundigen bij de verplichte re-integratieactiviteiten.

Wat is uw voordeel als eigenrisicodrager bij SAZAS?

 • U houdt, met hulp van SAZAS, zelf de regie over het gehele verzuim- en re-integratieproces van uw werknemers.
 • Onze WIA-expert helpt te voorkomen dat een werknemer in de WGA terecht komt. Hij helpt u ook bij re-integratie van uw werknemers tijdens de WGA.
 • Het blijkt dat eigenrisicodragers, mede door ondersteuning van de verzekeraar, vaak betere re-integratie resultaten halen. U kunt zo een besparing realiseren in uw totale kosten.

Voor wie is WGA ERD extra interessant? 
Heeft u een (middel)groot bedrijf waarbij in het verleden (ex)-werknemers in de WGA zijn gekomen? Dan is het eigenrisicodragerschap voor u extra interessant. Waarom? Voor bedrijven is het vanaf 1 januari 2017 mogelijk geworden om zonder staartlasten uit te stappen bij UWV.

Wat zijn staartlasten?

Staartlasten zijn de WGA-lasten van werknemers die op het moment van overstap een WGA-uitkering ontvangen, of ziek zijn en op termijn een WGA-uitkering ontvangen. U kunt deze lasten bij UWV achterlaten. U komt dan dus zonder schade over naar SAZAS. Hierdoor kan in sommige gevallen de premie interessanter zijn dan de publieke WGA-premie.

Let op!

 • Geef tijdig uw keuze aan ons door, vóór 1 april, om eigenrisicodrager WGA te worden per 1 juli. De aanvraag moet namelijk minstens dertien weken voor 1 juli bij de Belastingdienst binnen zijn.
 • Een WGA ERD-verzekering sluit u altijd af in combinatie met onze BASIS-verzuimverzekering.

Voor meer informatie kunt u op de WGA-pagina terecht. Heeft u vragen? Neem contact op met onze klantenservice op telefoonnummer: 071 568 91 99. Zij helpen u graag. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie