1e jaars ziekteverzuim akkerbouw gedaald

Het eerstejaars ziekteverzuim in de akkerbouw is in 2014 verder gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren. Het ziekteverzuim ligt in 2014 op 2,28% (2013: 2,42%). Dit cijfer ligt dus mooi onder het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Ook het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is gedaald van 0,48% naar 0,43%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar akkerbouw 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2014 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie agrarisch en groen

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is in de branche akkerbouw gedaald van 0,22 naar 0,14.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is in de akkerbouw van 27,5 kalenderdagen in 2013 gestegen naar 38,5 kalenderdagen in 2014. Het blijft belangrijk direct aan de slag te gaan bij verzuim en na te denken over oplossingen die helpen een werknemer gezond aan het werk te krijgen (re-integratie en deelherstel). Dat voorkomt ook langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. In 2014 waren er meer ernstige bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel tot gevolg. Het blijft daarom van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie