1e jaars ziekteverzuim bedrijfsverzorging gestegen

Het 1e jaars ziekteverzuim in de bedrijfsverzorging is gestegen van 3,56% in 2013 naar 5,25% in 2014. Dit cijfer ligt een stuk boven het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is gedaald van 0,91% naar 0,60%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar bedrijfsverzorging 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2013 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie 

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is gestegen van 0,51 naar 0,45. 

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is gestegen van 20,5 kalenderdagen naar 22,8 kalenderdagen. Het blijft belangrijk te sturen op deelherstel en re-integratie om te voorkomen dat verzuim leidt tot langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. In 2014 waren er meer ernstige bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel tot gevolg. Het blijft dus belangrijk te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie