Bij SAZAS kunnen AOW’ers die doorwerken verzekerd worden

Op dit moment ligt het Wetsvoorstel werken na de AOW-gerechtigde leeftijd ter goedkeuring bij de Eerste Kamer. Als het wetsvoorstel door de Eerste Kamer op 22 september 2015 wordt goedgekeurd, gaan de maatregelen (hoogstwaarschijnlijk) al in per 1 januari 2016.

Wat is het doel van de wet?

De wet doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd moet doorwerken aantrekkelijker maken. De overheid stimuleert hierdoor de deelname van ouderen op de arbeidsmarkt en ook biedt het de mogelijkheid voor werkgevers en werknemers om hun samenwerking voort te zetten.  

Wat zijn de belangrijkste punten uit dit voorstel? 
 

  • U hoeft het loon van een zieke werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt maximaal dertien weken door te betalen. Op dit moment duurt de loondoorbetalingsverplichting nog maximaal 104 weken. Voor de AOW-gerechtigde werknemers die onder de Ziektewet vallen, wordt een vergelijkbare voorziening getroffen. Ook het opzegverbod tijdens ziekte geldt voor AOW'ers straks maar dertien weken.
  • Uw re-integratieverplichtingen voor een zieke werknemer met de AOW-gerechtigde leeftijd vervallen na dertien weken. U hoeft daarom geen plan van aanpak op te stellen en geen inspanningen te verrichten voor re-integratie tweede spoor.
  • Een AOW-gerechtigde werknemer kan zes tijdelijke contracten krijgen of een tijdelijke contractperiode hebben van maximaal 48 maanden. Hierbij kan ook worden afgesproken dat voor een periode van 48 maanden of het aantal tijdelijke contracten, alleen de tijdelijke contracten meetellen die de werknemer heeft gekregen na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Om verdringing van jongere werknemers door  AOW- gerechtigde werknemers tegen te gaan, hebben AOW- gerechtigde werknemers recht op het minimumloon. 

Bij SAZAS kunnen AOW’ers die doorwerken na de AOW-leeftijd gewoon voor de verzuimverzekering verzekerd worden. Dit kon al voor dit wetsvoorstel.

 

 

 


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie