Eerstejaars ziekteverzuim bollenhandel gedaald

Het eerstejaars ziekteverzuim in de bollenhandel is in 2014 gedaald naar 2,72% (was 3,09%).Dit cijfer ligt net onder het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is wel gestegen van 0,24% naar 0,42%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar bollenhandel 2013 en 2014 - Sazas.nl

 

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2013 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is gedaald van 0,40 naar 0,38.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is in de bollenhandel gedaald van 20,6 kalenderdagen naar 16,2 kalenderdagen. Een mooie prestatie. Het blijft belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel om het verzuim te verkorten en te voorkomen dat verzuim tot langdurig verzuim leidt.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en eventueel met machines blijft belangrijk.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie