1e jaars ziekteverzuim bollenteelt gedaald

Het eerstejaars ziekteverzuim in de bollenteelt is in 2014 gedaald van 2,16% in 2013 naar 1,96% in 2014.Dit cijfer ligt dus mooi onder het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is ook gedaald van 0,65 % naar 0,41%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar bollenteelt 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2014 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is van 0,17 naar 0,15 gedaald.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is in de bollenteelt is stabiel gebleven op 32,8 kalenderdagen. Het blijft belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel, om te voorkomen dat verzuim leidt tot langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en eventuele letsel tot gevolg. In 2014 waren er iets meer ernstige bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel tot gevolg. Het blijft daarom van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie