Eerstejaars ziekteverzuim boomkwekerijen gestegen

Het 1e jaars ziekteverzuim in de sector boomkwekerijen is gestegen van 2,07% in 2013 naar 2,51% in 2014. Dit cijfer ligt een stuk onder het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is gedaald van 0,41% naar 0,40%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar boomkwekerijen 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2013 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is gedaald van 0,20 naar 0,18.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is gestegen van 28,2 kalenderdagen naar 39,9 kalenderdagen. Het blijft belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel om te voorkomen dat verzuim tot langdurig verzuim leidt.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Daarnaast blijft machineveiligheid belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen is flink gestegen. Het blijft daarom van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie