Eerstejaars ziekteverzuim bos- en natuur gedaald

Het 1e jaars ziekteverzuim in de bos- en natuursector is weer gedaald van 3,99% in 2013 naar 3,86% in 2014. Wel ligt dit cijfer nog steeds boven het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is gestegen van 0,71% naar 0,95%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar bos en natuur 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2013 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is gedaald van 0,61 naar 0,55. 

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is gestegen van 17,5 kalenderdagen naar 20,4 kalenderdagen. Het blijft belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel om te voorkomen dat verzuim leidt tot langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het is van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie