De no-riskpolis

Weet u of u werknemers in dienst heeft met een no-riskpolis? Een werknemer met een arbeidshandicap of ziekte kan een no-riskpolis hebben. Dat betekent dat UWV de Ziektewet-uitkering betaalt. De Ziektewet-uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer en wordt de no-riskpolis genoemd.

Weet wie u in dienst heeft

Het is belangrijk dat u inventariseert of een werknemer een no-riskpolis heeft. Twee maanden na indiensttreding mag u vragen of de no-riskpolis van toepassing is. Ons advies is dit te doen. Zeker gezien de huidige wetgeving waarbij zieke werknemers met een tijdelijk contract onder uw verantwoordelijkheid vallen. Als u niet op de hoogte bent van een werknemer met een no-riskpolis kan het zijn dat u bij ziekte onterecht loon doorbetaalt.

Wanneer heeft iemand een no-riskpolis?

Uw werknemer heeft recht op een no-riskpolis als hij/zij bij het begin van het dienstverband aan één van de volgende voorwaarden voldoet:

  • heeft een WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering.
  • had ooit een Wajong-uitkering.
  • heeft problemen (gehad) door ziekte of handicap bij het volgen van onderwijs en komt binnen 5 jaar na afloop van het onderwijs bij u in dienst.
  • heeft een verklaring van de gemeente of UWV dat hij een arbeidshandicap heeft.
  • heeft een WSW-indicatie.
  • is voor 8 juli 1954 geboren, heeft langer dan 52 weken een WW-uitkering en is vanuit de WW bij u in dienst gekomen (krijgt dan na 13 weken ziekte een Ziektewet-uitkering). *Bij een WSW-bedrijf is een no-riskpolis niet mogelijk.

Hoelang geldt de no-riskpolis?

De no-riskpolis geldt 5 jaar lang vanaf de eerste werkdag van de werknemer. Wordt de werknemer ziek binnen deze periode? Dan betaalt UWV voor maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering. In het eerste jaar ligt de uitkering tussen de 70% en 100% van het dagloon. In het tweede jaar is de uitkering 70% van het dagloon. In bijzondere gevallen verlengt UWV de periode van 5 jaar met nog eens 5 jaar.

 

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie