Dossier verzuimcijfers 2013

Dossier verzuimcijfers 2013

Elk jaar verschijnen de ziekteverzuimcijfers over de agrarische en groene sector. In 2013 is het ziekteverzuim gedaald: van 3,8% in 2012 naar 3,5% in 2013. In onderstaande ziekteverzuimrapportage vindt u de belangrijkste kerngetallen. 

Infographic Verzuimcijfers Agrarisch En Groen

Hoe wordt ziekteverzuim berekend?

Het ziekteverzuimcijfer wordt over het eerste en tweede jaar ziekteverzuim berekend. Het verzuimpercentage is het totaal aantal verzuimde dagen in relatie tot alle werkdagen. Exclusief werknemers in de vangnetregeling.

De sector vergrijst

De gemiddelde leeftijd in de sector stijgt: van 37,4 jaar in 2012 naar 37,9 jaar in 2013. De vergrijzing van de sector kan invloed hebben op het verzuim. Oudere werknemers zijn niet vaker ziek, maar als er wat aan de hand is, is er echt wat aan de hand. Bij een hogere leeftijd stijgt de gemiddelde ziekteduur. De gemiddelde verzuimduur van werknemers:

  • tot en met 25 jaar is drie weken
  • van 36 tot 45 jaar is gemiddeld vier weken
  • ouder dan 56 jaar is gemiddeld vierenhalve week

In de rapportage vindt u een uitgebreide rapportage van het ziekteverzuim over 2013 en het ziekteverzuim per branche.


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie