Eerstejaars ziekteverzuim fruitteelt gedaald

De fruitteelt is een van de branches met het laagste ziekteverzuimpercentage binnen agrarisch en groen. Het 1e jaars ziekteverzuim is dit jaar gedaald naar 1,51%. Dit cijfer ligt nog een stuk onder het gemiddelde van het 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is ook gedaald van 0,30% naar 0,27%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar fruitteelt 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2013 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is gestegen van 45,0 kalenderdagen naar 46,8 kalenderdagen. Het blijft belangrijk te sturen op deelherstel en re-integratie om te voorkomen dat verzuim leidt tot langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Dat geldt ook voor de fruitteelt. Bukken, reiken en geknield werken kan fysiek belastend zijn. Het aantal bedrijfsongevallen is redelijk stabiel gebleven in de Fruitteelt en is laag te noemen. Dat is goed, het werpt zijn vruchten af om te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie