1e jaars ziekteverzuim glastuinbouw gestegen

Het eerstejaars ziekteverzuim in de glastuinbouw is in 2014 gestegen naar 3,33%.Dit cijfer ligt boven het gemiddelde eerstejaars ziekteverzuim van de agrarische en groene sector van 2,89%. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is stabiel gebleven op 0,75%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar glastuinbouw 2013 en 2014 - Sazas.nl


Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2014 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie agrarisch en groen

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is in de glastuinbouw iets afgenomen van 0,28 naar 0,27.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in de glastuinbouw is gestegen naar 32,6 (was 28,7) kalenderdagen. Het blijft dus belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel om te voorkomen dat verzuim niet leidt tot langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Ook machineveiligheid staat voorop. Belangrijk is om voldoende afwisseling in het werk aan te brengen en waar mogelijk repeterende handelingen te voorkomen. In 2014 is het aantal bedrijfsongevallen flink gestegen. Het blijft daarom van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie