Het voeren van een verzuimgesprek

Verzuimgesprekken voeren

Met verzuimgesprekken beïnvloedt u het verzuimgedrag. Met uw werknemer bespreekt u de reden en de aard van het verzuim. Doel: samen te komen tot een passende oplossing. Want als uw werknemer zich vaker dan drie keer ziek meldt met een griepje, dan is er meer aan de hand. Wanneer voert u zo'n gesprek en hoe pakt u dat goed aan?

In welke situaties voert u een verzuimgesprek?

 • bij ziekmelding
 • bij veelvuldige ziekmeldingen
 • tijdens het herstelproces
 • bij terugkeer

Tips voor verzuimgesprekken

 • Bereid het gesprek goed voor
  Formuleer gespreksdoelen, neem het (verzuim)dossier van uw werknemer mee, bekijk eerdere meldingen en denk na over het mogelijke gespreksverloop.
 • Bespreek het gespreksdoel
  Vertel de reden van het gesprek en geef aan dat u een oplossing wilt om herhaling te voorkomen.
 • Neem een open en betrokken houding aan
  Luisteren en doorvragen werkt beter dan uw eigen mening geven. Laat uw werknemer vertellen over de afwezigheidoorzaak, maar ga niet te veel in op de klachten. Vraag wat de werknemer nodig heeft om (vaker) aanwezig te zijn. Maak samen heldere afspraken.
 • Respecteer privacy
  Berg gespreksverslagen goed op waar niet iedereen bij kan. U mag niet vragen naar medische gegevens of dit vastleggen. Uw werknemer heeft recht om het dossier in te zien.
 • Leg gemaakte afspraken vast
  Zo kan er geen verwarring ontstaan over gemaakte afspraken. En: u kunt elkaar hieraan houden. 

Preventief verzuimgesprek

Ziet u dat uw werknemer niet lekker in zijn of haar vel zit? Zet dan een preventief verzuimgesprek in. Door de situatie te bespreken voorkomt u misschien wel verzuim. Communicatie is dé sleutel voor een succesvolle samenwerking. 


Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie