Langer ziek wat nu?

Natuurlijk hopen werkgever en werknemer er samen uit te komen bij arbeidsongeschiktheid. Dat lukt niet altijd. Soms is de situatie ernstig of blijken klachten hardnekkiger dan wordt aangenomen. In een aantal gevallen is verzuim meer dan een griepje. Wat kunt u doen als iemand langer ziek blijft in de eerste twee ziektejaren?

Gedeeltelijke re-integratie

Bij verzuim is er niet altijd sprake van een griepje. Als verzuim langer duurt, wordt re-integratie alleen maar belangrijker. En tegelijkertijd ook lastiger. Re-integratie heeft het het meeste kans van slagen als het direct wordt ingezet. Bij kort of lang verzuim geldt dat de aansluiting met het werk heel belangrijk is. De drempel om terug te keren naar het werk, wordt al snel hoger. En dat geldt helemaal als er sprake is van psychische klachten. Wat veel werkgevers zich niet altijd beseffen is dat er vaak wel mogelijkheden zijn tot gedeeltelijke re-integratie als volledige re-integratie niet lukt. Dan kunt u denken aan een werknemer die deels zijn eigen werk uitvoert of ander werk doet binnen uw bedrijf. Dit biedt een aantal voordelen voor zowel u als de werknemer:

  •  De drempel naar de werkvloer blijft laag
  • U blijft goed aangehaakt op de situatie van de werknemer
  • De werknemer voert als deels werkzaamheden uit, dat maakt het makkelijker verder te re-integreren
  • U maakt inzichtelijk dat werken toch (deels) mogelijk is
  • De verzuimkosten gaan omlaag

Hulp en ondersteuning bij re-integratie

Het lukt niet altijd zonder hulp te re-integreren. Goede begeleiding wordt bij langer durende ziekte belangrijker. De verantwoordelijkheid voor re-integratie ligt in eerste instantie bij u als werkgever. Maar als u samen niet verder komt, dan zijn er nog andere mogelijkheden. De werknemer staat natuurlijk onder behandeling bij een arts, specialist of therapeut. Deze behandelaar kijkt vooral vanuit een medische bril naar de klachten en de situatie. Het kan helpen ook te kijken naar een behandeling waarbij de aandacht meer op terugkeer naar het werk ligt: een ander woord daarvoor is de-medicaliseren. Kortgezegd verder kijken dan de klachten en vooral kijken naar mogelijke oplossingen. Als u bent verzekerd, kunt u uw verzekeraar hiervoor inschakelen. U bent beiden gebaat bij een snelle re-integratie en in veel gevallen wil een verzekeraar hierin ook ondersteunen. Uiteraard wordt hierbij wel gekeken naar het resultaat. Heeft u een arbodienst? Ook deze kunt u hierbij betrekken om te overleggen voor een mogelijke aanpak. Ga om tafel met de betrokken partijen en ook met de medewerker zelf om te praten over mogelijke aanpak of oplossingen. Samen komt u vaak verder dat u denkt. En zo kunt u voorkomen dat verzuim langer duurt dan nodig.

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie