1e jaars ziekteverzuim mechanisch loonwerk gedaald

Het 1e jaars ziekteverzuim in het mechanisch loonwerk is in 2014 gedaald en bedraagt 2,66%. Dat is onder het gemiddelde van het eerstejaars ziekteverzuim van de agrarische en groene sector als geheel, wat in 2013 wat op 2,89 % ligt. Het 2e jaars ziekteverzuimpercentage in het mechanisch loonwerk is gedaald van 0,60% in 2013 naar 0,51% in 2014.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar mechanisch loonwerk 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2013 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren in Nederland.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur is gedaald van 36,7 naar 35,7 kalenderdagen. Het blijft belangrijk direct aan de slag te gaan bij verzuim en na te denken over oplossingen die helpen een werknemer gezond aan het werk te krijgen. Dat voorkomt ook langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. In 2014 waren er wel opvallend meer ernstige bedrijfsongevallen met verzuim of blijvend letsel tot gevolg. Het blijft daarom van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie