1e jaars ziekteverzuim veehouderij licht gedaald

Het eerstejaars ziekteverzuim in de veehouderij is in 2014 licht gedaald ten opzichte van 2013van 2,80% naar 2,78%. Dit cijfer ligt zelfs net iets onder het gemiddelde eerstejaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is wel gestegen van 0,46% naar 0,58%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar veehouderij 2013 en 2014 - Sazas.nl

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector ligt in 2014 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren. De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is gestegen van 32,3 kalenderdagen naar 32,8. Het blijft belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel bij verzuim, zodat verzuim niet leidt tot langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het aantal bedrijfsongevallen is in 2014 redelijk stabiel gebleven. Het blijft belangrijk te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie