Eerstejaars ziekteverzuim vollegrondsteelt gedaald

Het 1e jaars ziekteverzuim in de vollegrondsteelt is gedaald van 2,03% in 2013 naar 1,34% in 2014. Daarmee onderscheidt de vollegrondsteelt zich als branche positief. Zij heeft het laagste verzuim van alle branches binnen agrarisch en groen. Dit cijfer ligt een stuk onder het gemiddelde 1e jaars ziekteverzuimpercentage van de agrarische en groene sector wat op 2,89% ligt. Het tweedejaars ziekteverzuimpercentage is ook gedaald van 0,58% naar 0,22%.

Ziekteverzuimpercentage eerste jaar vollegrondsteelt 2013 en 2014 - Sazas.nl

 

Ziekteverzuim agrarisch en groen

Het ziekteverzuimpercentage (1e en 2e jaars) van de agrarische en groene sector ligt in 2014 op 3,44%. Daarmee steekt de sector met een laag verzuim gunstig af ten opzichte van andere sectoren.

Meldingsfrequentie

De meldingsfrequentie- dat is het gemiddeld aantal ziekmeldingen per werknemer- is gedaald van 0,12 naar 0,10.

Gemiddelde ziekteduur

De gemiddelde ziekteverzuimduur in het eerste jaar is gedaald van 41 kalenderdagen naar 37,2 kalenderdagen. Het blijft belangrijk te sturen op re-integratie en deelherstel om te voorkomen dat verzuim uitmondt in langdurig verzuim.

Veel voorkomende klachten en bedrijfsongevallen

De meest voorkomende klachten zijn klachten aan het bewegingsapparaat, de rug en psychische klachten. Aandacht voor voldoende beweging, afwisseling en veilige omgang met apparaten en e.v. machines blijft belangrijk. Het is van groot belang te investeren in veiligheid in en om het bedrijf.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie