Wat kan ik doen om oudere werknemers langer in dienst te houden?

We moeten langer doorwerken. Dat vraagt ook wat van bedrijven en mensen. Om langer door te werken, moeten we ook gezond aan de slag kunnen blijven. Wat kunt u doen om te zorgen dat oudere werknemers gezond aan het werk kunnen blijven?

Een man uit de agrarische sector voor een weiland - Sazas
  • Houd rekening met de belastbaarheid van uw medewerkers. Zorg voor een reële belasting, nu en in de toekomst
  • Zorg ervoor dat werknemers kunnen omschakelen in het bedrijf en op oudere leeftijd minder belastend werk kunnen doen
  • Spreek samen met uw werknemers over leefstijl en ondersteun een gezonde leefstijl
  • Leg dit vast in uw personeelsbeleid. Dit geeft duidelijkheid over de mogelijkheden voor uw personeel.
  • Goede arbeidsomstandigheden en een veilige werkplek dragen ook bij tot een gezondere werkplek en minder ongelukken. Is uw RI&E nog actueel?

Meer weten?

Op www.ikkan.nl van het ministerie van Sociale zaken en werkgelegenheid vindt u meer informatie over het in dienst nemen en houden van oudere werknemers. Ook op www.sazas.nl vindt u meer informatie.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie