Alles over de arbopremie

De arbopremie van de drie verzuimpakketten wordt op de volgende manier vastgesteld: 

  • De jaarpremie wordt berekend op basis van het (individuele) loon van de werknemer 
  • Hier wordt een minimum premiebedrag van € 34,- en een maximum premiebedrag van € 160,- aan verbonden 
  • Als de werknemer een gedeelte van het jaar in dienst is geweest, wordt de premie naar rato vastgesteld.

Verzuimpakket Compleet

Bij het verzuimpakket ‘Compleet’ (0,45% premie) vertaalt zich dit in een minimum van € 34,- en een maximum van € 160,- premie per werknemer bij een volledig dienstverband per kalenderjaar. 

Verzuimpakket Basis en Eigen regie

Voor de verzuimpakketten ‘Basis’ en ‘Eigen regie’ (0,39% respectievelijk 0,29% premie) zijn de premiepercentages lager en wordt het bedrag naar rato berekend. Voor ‘Basis’ is dit een minimum van € 29,47 en een maximum van € 138,67 premie per werknemer per jaar. Voor ‘Eigen regie’ is dit een minimum van € 21,91 en een maximum van € 103,11 premie per werknemer per jaar.  

Bij één of meerdere tijdelijke dienstverbanden wordt het bedrag, gerelateerd aan het aantal werkbare dagen in de betreffende periode van begindatum tot einddatum dienstverband, berekend.

Hoe zie ik dit?

Dit betekent concreet dat op uw werknemersspecificatie op jaarbasis het vast verzekerd loon van minder dan € 7.556,- wordt verhoogd tot dit bedrag en het vast verzekerd loon van meer dan € 35.556,- wordt gemaximeerd op dit bedrag. Hierover wordt vervolgens de premie berekend. Deze premie vindt u terug vinden in de laatste kolom op de specificatie. Het totaalbedrag vindt u op uw factuur.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie