Horeca Man Met Schort Achter Balie Donkerder Bannerformaat

Alles over de eindafrekening

Alles over de eindafrekening

1. Wat is eindafrekening?

Kiest u voor de eindafrekening? Dan baseren wij ons op de daadwerkelijke jaarlonen. Zowel voor uw premie als voor de werkelijk geleden schade. Zo heeft u vrijwel geen omkijken meer naar uw verzekering. Uiteraard geeft u via MijnSazas wel nieuwe werknemers aan ons door en meldt u beëindige dienstverbanden af. Loonwijzigingen doorgeven mag, maar hoeft niet. Kiest u voor eindafrekening, dan geldt een premietoeslag van 0,05% op de basispremie. U hoeft vervolgens per werknemer nog maar één keer per jaar de juiste gegevens in te voeren.

2. Hoe kies ik voor de eindafrekening?

U kunt elk jaar in de maand november kiezen voor de eindafrekening over het volgend jaar. Dit doet u via de PremieRekenmodule die wij jaarlijks in de maand november openstellen in MijnSazas. De eindafrekening vindt achteraf plaats.

3. Hoe werkt de eindafrekening?

Tijdens het kalenderjaar wijzigt u eenvoudig het vast verzekerde jaarloon dat u opgaf. Bijvoorbeeld als uw werknemers meer of minder uren gaan werken. Na afloop van dat jaar geeft u de werkelijke jaarlonen door met terugwerkende kracht. Dit loon staat in kolom drie van de loonstaat. Op basis van de werkelijke lonen:

 • corrigeren wij de opgelegde premie
 • corrigeren wij de uitgekeerde schade

Dit geldt dan óók voor de PLUS-uitkeringen. Bij deze correcties berekenen wij geen rente. 

4. Wat kan het resultaat zijn van een eindafrekening?


Na onze controle en correctie van uw schade-uitkeringen kunnen de volgende twee situaties ontstaan:

 • De werkgever heeft in eerste instantie te weinig uitkering ontvangen; er volgt een aanvullende uitkering. Dit geldt eveneens voor een eventuele uitkering die aan de werknemer is gedaan vanuit de PLUS-verzekering.
 • De werkgever heeft in eerste instantie te veel ontvangen; er volgt een terugvordering.

Daarnaast wordt ook de premie herberekend wat kan leiden tot een debet- of creditfactuur.

5. Wanneer geef ik gegevens door voor de eindafrekening 2018?

Definitieve loongegevens geeft u door van 1 februari 2019 tot 1 april 2019. De eindafrekening krijgt u dan bij uw factuur van april 2019. U ontvangt hiervan automatisch bericht. 

6. Waar vind ik het scherm voor de eindafrekening?

De knop eindafrekening is alleen zichtbaar als u koos voor de optie eindafrekening. 

 • Log in op MijnSazas
 • Aan de linkerkant en in het midden van het scherm vindt u de knop eindafrekening
 • Klik hierop en u komt in een aparte, beveiligde omgeving
 • Voer per werknemer het definitieve jaarloon in en bevestig na afloop uw volledige opgave

7. Datum indiensttreding of begindatum?

Op MijnSazas staan de begindata van de dienstverbanden. In de meeste gevallen staat bij deze datum 1 januari van het kalenderjaar. Kwam uw werknemer op een latere datum in dienst? Dan staat die datum vermeld. 

8. Wanneer vindt de eindafrekening 2018 plaats?

Via MijnSazas levert u tussen 1 februari en 1 april 2019 de daadwerkelijk verloonde jaarlonen per werknemer aan. Voert u de definitieve loongegevens in vóór 1 april, dan ontvangt u de factuur van de eindafrekening in de 4e week van april.

Let op: de post eindafrekening staat als premie over het voorliggende kalenderjaar op uw factuur en kan op één factuur staan met de premie(s) voor het lopend kalenderjaar.

9. Kan ik tussentijds wijzigingen doorgeven?

Ja, maar dat hoeft niet voor alle wijzigingen. Wel moet u tussentijds en op tijd de volgende gegevens doorgeven:

 • in- en uitdiensttredingen
 • ziek- en herstelmeldingen

Grote wijzigingen in het Vast Verzekerd Loon? Die kunt u ook tussentijds doorgeven. Na afloop van het kalenderjaar vervangen we deze loonbedragen door de werkelijk verloonde bedragen.

10. Welk loon geef ik op?

Het werkelijke salaris uit kolom drie van de loonstaat inclusief:

 • vaste vergoedingen (zoals vakantiegeld)
 • structureel overwerk

Incidentele beloningen brengt u bruto in mindering. Zijn uw werknemers langer dan zes maanden ziek? En is hun loon verlaagd volgens de CAO? Voor de eindafrekening geeft u dan altijd het volledige loon door. 

11. Kan ik de jaaropgave gebruiken voor de opgave van lonen?

Het is niet verstandig een jaaropgave aan te houden. Niet alle uitgekeerde vergoedingen vallen onder het Vast Verzekerd Loon. Zoals:

 • een eenmalige bonus
 • incidenteel overwerk
 • reiskosten

Wel onder het Vast Verzekerd Loon vallen:

 • vakantiegeld
 • vast overwerk
 • dertiende maand

Het kan ook voorkomen dat uw werknemer niet het hele kalenderjaar aan het werk is geweest.  

12. Hoe werkt het als een werknemer een deel van het jaar heeft gewerkt?

U geeft het daadwerkelijk verdiende bruto loon op. Dan rekenen wij dit om naar het jaarsalaris. Stel uw werknemer krijgt een salaris van €2.000,- bruto per maand. Hij of zij werkte de afgelopen zes maanden. Als het definitieve loon €12.960,- is (inclusief 8% vakantietoeslag), dan geeft u dit aan ons door. Ook controleert u of de gewerkte periode klopt. Dan zorgen wij voor de juiste omrekening. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie