2 Dames In Gesprek Rode Muur Achtergrond Donkerder Bannerformaat

Gegevens doorgeven of wijzigen

Gegevens doorgeven of wijzigen

Waar geef ik door dat mijn kantoor is verhuisd of dat mijn bedrijf een andere rechtsvorm heeft?

Als u als ondernemer, accountant of boekhouder een adreswijziging of rechtsvormwijziging wilt doorgeven, dan stuurt u deze informatie kosteloos naar:

OWM Sazas u.a. 
Antwoordnummer 2616
3440 VC Woerden 

Een e-mail sturen naar info@sazas.nl kan natuurlijk ook. Stuur uw verhuisbericht ook door naar Stigas. Een andere werkplek is een goede aanleiding voor een Risico Inventarisatie & Evaluatie. 

Kan ik mijn post laten bezorgen bij mijn accountant? 

Een afwijkend correspondentieadres is mogelijk. Geef dit adres met uw bezoekadres door via bovenstaande adressen. Dan sturen wij al uw post naar het opgegeven adres. Ons VanCollandMagazine ontvangt u gewoon op uw eigen adres. 

Binnen welke termijn meld ik een werknemer in of uit dienst? 

Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen na de wijziging. 

Hoe meld ik een werknemer aan of af?

Werknemers meld u aan en af via MijnSazas. 

Mijn oproepkracht heb ik afgemeld, maar ik wil deze weer aanmelden.

In MijnSazas staat uw afgemelde oproepkracht nog zichtbaar op uw scherm. Plaats een vinkje bij de oproepkracht die u weer wilt aanmelden.

De meeste werkgevers laten oproepkrachten voor een jaar aangemeld staan, met een geschat Vast Verzekerd Loon voor dat jaar. Maakt u gebruik van een eindrekening? Dan is een redelijke schatting al voldoende. 

Mijn werknemer is overleden. Wat nu?

Dan meldt u hem of haar af op MijnSazas met de reden overlijden. Dan keren wij als overlijdensuitkering 1/12e deel uit van het verzekerde jaarloon. U bent verplicht de nabestaanden een maandsalaris uit te betalen. In artikel 674 van het Burgerlijk Wetboek staat: "Niettemin is de werkgever verplicht aan de nagelaten betrekkingen van de werknemer over de periode vanaf de dag na overlijden tot en met een maand na de dag van het overlijden, een uitkering te verlenen ten bedrage van het loon dat de werknemer laatstelijk rechtens toekwam."

Kan ik scholieren uitsluiten van dekking?

Deze groep kunt u uitsluiten voor uw verzuimverzekering. Dit beslist u zelf. 

Wat is de definitie van een scholier en een student?

  • Scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal volgens de Algemene kinderbijslagwet recht hebben op kinderbijslag .
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal volgens de Wet studiefinanciering 20000 of de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek recht hebben op een (voorwaardelijke) gift of prestatiebeurs.
  • Studenten en scholieren die bij het begin van het kalenderkwartaal volgens de Wet tegemoetkoming studiekosten recht hebben op een tegemoetkoming in studiekosten.
  • Buitenlandse studenten en scholieren uit een ander land van de Europese Unie, IJsland, Noorwegen, Zwitserland en Liechtenstein.

Voor meer informatie kijkt u op www.belastingdienst.nl.

Wilt u 13- en 14-jarige medewerkers verzekeren? Meld deze dan schriftelijk via het formulier op deze website. 

Bent u eigenrisicodrager WGA dan moet studenten en scholieren vanaf 2017 wel verzekeren

Door de invoering van de wet Beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters komen de WGA-lasten van tijdelijke werknemers vanaf 2017 voor rekening van de eigenrisicodrager. Heeft u bij Sazas een eigenrisicodragersverzekering gesloten, dan neemt Sazas dit van u over. 

Mag ik als werkgever zelf kiezen om een werknemer te verzekeren?

Kiest u voor ons? Dan verzekert u al uw reguliere werknemers. Individuele medewerkers kunt u dus niet uitsluiten. Behalve als het gaat om scholieren of studenten. Deze groep kunt u uitsluiten voor uw verzuimverzekering. Dit beslist u zelf.

Als ik mijn werknemer niet ziek meld, scheelt mij dit dan premie en uitkering? 

U bent verplicht loon door te betalen. Meldt u uw werknemer niet ziek? Dan komt de arbodienst niet in actie. U loopt dan het risico dat de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan nodig is. Ontwikkelt de kortdurende ziekte tot een langdurig verzuim? En meldt u uw werknemer alsnog ziek? Dan kan het UWV santies ondernemen. Ook loopt u het risico volledig op te draaien voor alle kosten van deze loondoorbetaling. 

Hoe meld ik mijn werknemer ziek of beter?

Dit doet u eenvoudig via MijnSazas. Let op, deze werknemer moet dan wel bij ons bekend zijn. 

Hoe geef ik door als mijn werknemer ziek uit dienst gaat?

Is uw werknemer op het moment van uit dienst treden arbeidsongeschikt? Dan:

  • sluit u in MijnSazas het dienstverband af
  • sluit u de ziekmelding af met de einddatum van het dienstverband met de reden ziek uit dienst

Dan melden wij uw werknemer aan bij het UWV voor een eventuele vervolguitkering. 

Hoe controleert Sazas ziekmeldingen?

Heeft u via ons verzuimbegeleiding bij arbodienst Zorg van de Zaak ondergebracht? Dan neemt de Verzuimdesk telefonisch contact op met u en uw werknemer. Heeft u deze begeleiding niet? Dan meldt u de ziekmelding zelf bij de arbodienst. Bij verschillen in verklaring vragen wij om verduidelijking. 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie