Gelegenheidswerkers

Gelegenheidswerker

Ook tijdelijke krachten maken aanspraak op sociale regelingen. Wie moet u wel aanmelden en waar moet u dat doen?

Gelegenheidswerkers

De agrarische sector kent een bijzondere regeling voor gelegenheidswerk. Per 1 januari 2015 vervalt deze regeling. Dat betekent dat werknemers die eerst gebruik maakten van de gelegenheidswerkregeling in het vervolg bij Sazas als verzekerde moeten worden aangemeld.

In onze nieuwsbrief kunt u meer hierover lezen.

Scholieren en studenten

Wij hebben een speciale regeling voor scholieren en studenten. Die regeling ziet er als volgt uit: Voldoen zij bij het begin van hun dienstverband aan de studenten- en scholierenregeling van de Belastingdienst? Dan kiest u zelf of u deze werknemers aanmeldt via MijnSazas voor uw verzuimverzekering. 

Bent u eigenrisicodrager voor de WGA, dan moet u hen vanaf 2017 wel verzekeren. Dat heeft te maken met de invoering van de Wet Beperking ziekte en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Door die wet komen tijdelijke krachten voor rekening van de eigenrisicodrager. Heeft u bij Sazas een eigenrisicodragersverzekering afgesloten, dan neemt Sazas dit van u over.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie