Loonsommen op peil

Houd uw loonsommen op peil

Het is belangrijk om de loonsommen op peil te houden in MijnSazas. Alleen dan krijgt uw zieke werknemer een passende uitkering. Geef loonwijzigingen of CAO-wijzigingen daarom door. En meld werknemers die uit dienst treden af voor uw verzekering. Anders betaalt u te veel.

Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht het loon door te betalen. Als een loon te laag is verzekerd, moet u het verschil zelf bijbetalen. Vooral wanneer een werknemer langdurig ziek is, kan dit een financiële tegenvaller zijn.

Meld uw werknemer aan
Krijgt u een nieuwe medewerker? Meld deze aan voor uw verzekering. Als uw medewerker niet is verzekerd, heeft u ook geen recht op uitkering bij ziekte.

Welk loon voert u in?
Hebben werknemers gewerkt in dit kalenderjaar? Geef de loonsom door in MijnSazas. Ook als zij:

  • tijdens het kalenderjaar uit dienst zijn gegaan
  • slechts een deel van het jaar hebben gewerkt

De loonsom voor een heel jaar heet Vast Verzekerd Loon. Dit bestaat uit twee delen:

  • twaalf keer het bruto maandloon
  • overwerk, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en ploegendiensttoeslag

Wij rekenen automatisch het verzekerde bedrag voor iedere werknemer.  Door de lonen actueel te houden, is uw verzekering altijd op peil. Wij adviseren u om twee keer per jaar de lonen te controleren en bij te werken.

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie