Alles over de premie voor 2019

Mijn premie voor de verzuimverzekering is gestegen. Hoe kan dat?

Op uw premiepercentage zijn verschillende elementen van invloed. Denk onder andere aan de verzuimontwikkeling, zoals de griepgolf van afgelopen winter en de daardoor gestegen verzuimduur, de vergrijzing en de verbeterde economische situatie (waardoor de drempel om te verzuimen lager wordt). Dit zorgt voor langere uitkeringsduren en het uitkeren van meer en hogere vergoedingen. En dit moet weer door premies worden opgebracht. Daarnaast  kan de verzuimontwikkeling binnen uw eigen bedrijf een rol spelen.

Ik heb vorig jaar geen verzuim gehad binnen mijn bedrijf. Waarom daalt mijn premie dan niet?

Bij het bepalen van de premie voor het nieuwe jaar, wordt gekeken naar:

  • uw bedrijfsgegevens,
  • de algemene en bedrijfsontwikkelingen op het gebied van verzuim en schade,
  • de risico’s op het gebied van verzuim en inkomen. 

Ook verzuimmeldingen en uitgekeerde vergoedingen voor geleden schade uit het verleden tellen mee. Deze combinatie van factoren kan leiden tot het gelijk blijven van een premie (of zelfs een premiestijging).

Hoe kan Sazas helpen mijn premie omlaag te krijgen?

Sazas is meer dan alleen een verzekeraar. Samen maken we uw bedrijf gezonder. Wij bieden diverse diensten voor het voorkomen van verzuim (preventie) en het terugdringen ervan. Denk aan:

Wij denken graag met u mee over verzuimoplossingen. Neem voor de mogelijkheden contact op met onze klantenservice (088 56 79 100) of uw accountmanager.

Is de premiestijging of -daling voor iedereen gelijk?

Nee, dit is niet het geval. Dat is afhankelijk van de omvang van uw bedrijf. Voor kleinere bedrijven wordt de premiestijging of –daling voor een groot deel bepaald door het resultaat van de groep kleine bedrijven. Voor grote bedrijven wordt gekeken naar het eigen resultaat van het bedrijf op het gebied van verzuim. De eventuele stijging of daling is afhankelijk van het aantal verzuimmeldingen en de hoogte van de uitgekeerde vergoedingen vanuit de verzekering. 

Hoe stelt Sazas de premie vast?

Op basis van het aantal verzuimmeldingen, de uitgekeerde vergoedingen in de afgelopen jaren en de (algemene) ontwikkeling ten opzichte van voorgaande jaren wordt bepaald of, en hoeveel, de premie daalt of stijgt. Als gevolg van een algemene stijging van kosten en een toename van risico’s stijgt dit jaar de premie ook licht voor veel bedrijven waar het verzuim gelijk is gebleven of zelfs licht is gedaald.
Meer informatie over hoe uw premie tot stand komt leest u in onze folder over dit onderwerp.

Kan ik mijn premie nog aanpassen?

Ja, dat kan. U kunt uw premie aanpassen door andere opties te kiezen en uw verzekering te wijzigen. Een langere eigenrisicoperiode zorgt bijvoorbeeld voor een lagere premie. Ook de mate waarin de werkgeverslasten worden meeverzekerd kunt u aanpassen. We hebben een handige tool waarmee u makkelijk en snel de dekking van uw verzekering aanpast en gelijk kunt zien wat het effect is op uw premie. U kunt de tool gebruiken via MijnSazas. Log in en klik op ‘Verzekering aanpassen? De tool is beschikbaar van 30 oktober tot 5 december 2018. Wilt u advies? Bel dan met onze klantenservice op 088 56 79 100 of stuur een email naar info@sazas.nl.

Zijn de voorwaarden nog aangepast?

De voorwaarden voor onze verzekeringen zijn niet aangepast en blijven voor 2019 hetzelfde.

Hoe zit het met de WGA-ERD premies?

De WGA-ERD-premie is een individuele premie die gebaseerd is op uw feitelijke bedrijfssituatie. Hierbij spelen de leeftijdsopbouw van het personeel en de soorten dienstverband (vast en tijdelijk) een belangrijke rol. Voor 2019 is de uitgangspremie voor deze verzekering gelijk aan 2018. Dit betekent dat uw WGA ERD-premie voor 2019 niet wijzigt als uw bedrijfssituatie gelijk blijft.

Wat kost verzuim eigenlijk?

Een zieke medewerker kost gemiddeld €250,- per dag, maar deze kosten kunnen al snel verder oplopen. Als werkgever heeft u namelijk te maken met verschillende kosten. Denk bijvoorbeeld naast de loondoorbetaling en kosten voor verzuimbegeleiding, ook aan kosten voor het vervangen van de zieke medewerker en eventueel productieverlies. Dan zit u al snel op zo’n €400,- per dag.

Ik overweeg over te stappen naar een andere verzekeraar. Waarom zou ik bij Sazas blijven?

Of overstappen voor u slim is, is afhankelijk van verschillende factoren zoals uw eigen voorkeuren. Hier is geen eenduidig, standaard antwoord op te geven. Het kiezen van de juiste verzuimverzekering is geen dagelijkse bezigheid en er is veel om af te wegen. De deskundige medewerkers van onze klantenservice denken graag met u mee zodat u de keuze kunt maken die het best bij uw bedrijfssituatie past.

1. Alles onder een dak
Waar Sazas zich als verzuimspecialist in onderscheid is een totaalaanpak. Bent u bij ons verzekerd, dan heeft u alles onder één dak. We regelen niet alleen de loondoorbetaling bij ziekte. We ondersteunen u ook bij de preventie van verzuim, de begeleiding van zieke medewerkers en de eventuele re-integratie. En dit laatste is misschien wel het belangrijkst. Verzuim omlaag brengen begint bij preventie. Wordt een medewerker toch ziek, dan is het doel om hem of haar weer verantwoord aan het werk te krijgen. Onze preventieadviseurs, bedrijfsartsen en re-integratieadviseurs werken nauw samen. Dit maakt het hele verzuimproces efficiënter. Hierdoor kan uw medewerker sneller terugkeren op de werkvloer en heeft u er minder omkijken naar. 

Als verzekerde kunt u gebruikmaken van extra services zoals de Verzuimexpert (lees hier meer over in onze premienieuwsbrief), de WIA-expert, een regresspecialist, een E-spreekuur en (gratis) trainingen zoals Effectief omgaan met verzuim. Zo kunnen we samen verzuim voorkomen en uw bedrijf gezonder maken.

2. Veel gemak met MijnSazas
MijnSazas is onze mijn-omgeving. Hier vindt u alle informatie over uw Sazas-verzekeringen overzichtelijk terug, kunt u zelf uw gegevens beheren en geeft u de ziek- en herstelmeldingen door. En in de maand november kunt u via een handige tool zelf uw verzekering aanpassen. 

3. Deskundige medewerkers
Belt u met de klantenservice dan krijgt u altijd een deskundige medewerker aan de telefoon. Onze klanten bevestigen dit. Tweede jaar op rij is Sazas nummer 1 in het klanttevredenheidsonderzoek zakelijk van het Verbond van Verzekeraars. 91% van deelnemende klanten is tevreden over de deskundigheid van onze medewerkers en vindt dat hun vragen telefonisch goed afgehandeld worden. Dus heeft u vragen of wilt u advies? Bel onze klantenservice op 088 56 79 100 of stuur een email naar info@sazas.nl. We staan voor u klaar.

Wat is het gemiddelde verzuim?

We kunnen nog niet exact zeggen wat het gemiddeld verzuim in Nederland is voor 2018. Op dit moment (oktober 2018) zijn de cijfers van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) bekend over de eerste twee kwartalen van dit jaar. Voor het eerste kwartaal ligt het ziekteverzuimpercentage op 4,9%. De laatste keer dat er evenveel werd verzuimd was begin 2007. De langdurige griepepidemie heeft hier een rol in gespeeld. Voor het tweede kwartaal ligt het percentage op 4,1%. In beide kwartalen is er meer verzuim dan in dezelfde periode in 2017 en 2016.
Het gemiddeld verzuim in het bedrijfsleven in Nederland ligt rond de 4% (2017 en 3,9% in 2016). Het verzuimpercentage voor het mkb is lager, maar stijgt. Dit was in 2016 3,4% en in 2017 3,5%. Het percentage voor 2018 op basis van de eerste 5 maanden van 2018 is 3,8%.

Ik heb nog andere vragen. Waar kan ik terecht?

Neemt u dan contact op met onze klantenservice op 088 56 79 100 of stuur een email naar info@sazas.nl. We zijn van 30 oktober tot 1 februari 2019 op werkdagen langer open, namelijk van 07.30 tot 20.00 uur.

 

Bereken de premie voor uw Sazas Verzuimverzekering

Sazas helpt als u in de knoop zit

Bereken uw premie