Ik maak gebruik van het arbopakket 'Eigen regie'. Waarom adviseren jullie contact op te nemen met de klantenservice?

Wat wij zien in onze cijfers is dat bedrijven, die nog gebruikmaken van het arbopakket 'Eigen regie' structureel meer verzuim hebben dan bedrijven die meer ontzorgd worden op het gebied van arbodienstverlening.

Meer verzuim zorgt voor meer verzuimkosten en meer 'verzuimschade'. En dit heeft weer gevolgen voor de premie van uw verzuimverzekering: deze stijgt hier (mede) door. U meer laten ontzorgen op het gebied van arbodienstverlening (en daarmee ook de verzuimbegeleiding) kan bijdragen aan het terugdringen van verzuim. Wij adviseren u om in overleg met uw contactpersoon of onze klantenservice te kijken of uw arbopakketkeuze en de dekking van uw verzuimverzekering nog passen bij uw bedrijfssituatie. 


◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2023