Waarom is de premie voor de arbodienstverlening gestegen?

Alle ontwikkelingen op het gebied van verzuim, denk aan de vergrijzing, hogere AOW-leeftijd, toename in langdurig verzuim en de gevolgen van het coronavirus, hebben ook effect op de arbodienstverlening.

  • Een toename in ziekmeldingen betekent dat er meer zieke medewerkers begeleid moeten worden.
  • Verzuim duurt langer, onder andere als gevolg van uitgestelde zorg door het coronavirus. Daardoor kosten de re-integratietrajecten volgens de stappen van de Wet verbetering poortwachter meer tijd en geld.
  • En er is meer behoefte aan specialistische (en preventieve) hulp. Denk bijvoorbeeld aan interventiecoaches, inzetbaarheidscoaches, praktijkondersteuners bedrijfsarts en loopbaancoaches, maar ook aan bedrijfsartsen.
Dit zorgt ervoor dat de kosten voor arbodienstverlening toenemen waardoor de premie die u hiervoor betaalt stijgt.

Samen met onze partners in arbodienstverlening werken we er hard aan deze stijging een halt toe te roepen. Zo gaan we meer aandacht besteden aan het effectiever monitoren van de inzet van de verschillende professionals in het verzuimproces. Daarnaast gaan de praktijkondersteuners Bedrijfsarts (POB’ers), bedrijfsartsen ondersteunen op het gebied van verzuimbegeleiding, preventie en duurzame inzetbaarheid. Denk bijvoorbeeld aan het in opdracht van de bedrijfsarts voeren van een begeleidingsgesprek met een zieke medewerker. Hierdoor heeft de bedrijfsarts meer tijd voor de belangrijkste en meer specialistische werkzaamheden.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2021

Niet gevonden wat u zocht? Bel of mail: