Waarom vervalt het preventiepakket?

Speciaal voor het mkb hebben wij een aantal jaar geleden het preventiepakket ‘Veilig en gezond werken’ ontwikkeld. Met dit pakket wordt de werkgever ondersteund op het terrein van de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E ) en preventie én kan ook kosteloos gebruikgemaakt worden van het preventief spreekuur. Door het aan uw medewerkers aanbieden van het preventief preekuur voldoet u aan de verplichting hiervoor vanuit de Arbowet. Dat is dus goed voor u geregeld. Doordat het preventief preekuur nu standaard onderdeel uitmaakt van uw arbopakket stoppen wij met ingang van 1 januari 2022 met het preventiepakket ‘Veilig en gezond werken’.

In het geval u nog hulp of ondersteuning wenst bij de RI&E, dan kunt u contact opnemen met onze samenwerkingspartners Zorg van de Zaak of ArboNed. Zij bieden hiervoor verschillende diensten aan. Kijk op hun websites voor meer informatie.

◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2022