Zijn de voorwaarden voor 2023 nog aangepast?

Voorwaarden zijn vaak ingewikkeld en moeilijk leesbaar. Wij willen duidelijk zijn in wat wij afspreken over onze verzekeringen. Daarom herschrijven wij onze voorwaarden naar begrijpelijke taal. Dit zal begin 2023 klaar zijn.

Aanpassingen in voorwaarden 2023
Naast begrijpelijke taal zijn er een paar zaken in de voorwaarden aangepast. Is er een regeling tussen werkgever en medewerker over vervroegde uittreding afgesproken? In de nieuwe voorwaarden staat hoe wij hiermee omgaan: als er naast die regeling ook een Sazas-uitkering is, dan verminderen wij het regelingsbedrag met die uitkering. Verder leggen we duidelijker uit hoe de vergoeding van interventies werkt. Ook is de verhoging van het maximum verzekerd jaarloon van € 100.000,- naar € 125.000,- verwerkt.


◄ Terug naar Veelgestelde vragen: Premie 2023